ZUŠ v Hnúšti

Aktuality

Jesenný koncert

Koncert, ktorý sa konal 25.10.2018, sa niesol v znamení babieho leta, šarkanov, jesenného počasia a najmä úcty k starším.
V troch vstupoch sa koncertnou sálou našej ZUŠ niesli tóny skladieb a piesní, ktoré predviedli žiaci: Radičová Elena, Radičová Valentína, Krištofová Aneta, Sojková Katka, Oláhová Eva, Sabacká Alžbeta, Bodolló Daniel, Radičová Janka, Kheloufi Sarah, Piater Matej, Mesiariková Bianka, Bobák Zoltán, Černák Urban, Salay Giulio, Cibuľová Tamara, komorný husľový súbor, komorný spevácky zbor.
Šikovným hudobníkom patrí poďakovanie za to, že spríjemnili divákom jesenný podvečer a ich učiteľom za svedomitú prípravu na vystúpenie.

Hudobná dielňa

Začiatkom tohto školského roku sme nadviazali užšiu spoluprácu so ZŠ Klokočova v oblasti hudobnej výchovy a umenia. Náš spoločný projekt Jeseň - Zima - Jar - Leto je zameraný na detskú spontánnosť, hravosť, elementárne činnosti a ich využitie v skupinových aktivitách. V októbri sme so žiakmi 2.-4. ročníka I. stupňa ZŠ pracovali s piesňami s jesennou tematikou a na spoločných stretnutiach naša činnosť vyústila do prevedenia piesne Prší, prší s doprovodom zvonkohier, rytmických paličiek i mikroténových sáčkov. Príjemne a tvorivo strávený čas v priestoroch hudobného odboru ZUŠ Hnúšťa si všetci radi zopakujeme a tešíme sa na zimu!

Mgr. G. Fussyová, DiS.art

Umenie zblízka

27.september 2018 patril úspechu výtvarníkov našej ZUŠ. Zavŕšením projektu Umenie zblízka je
pravidelne slávnostná vernisáž výtvarných prác, ktorá je spojená s odovzdávaním ocenenia
vybraným autorom. Jedným z nich sa stal aj D. Leng z našej ZUŠ. Ocenený bol aj uč. M.Bračo, ako pedagóg, pod ktorého vedením Dalko uspel.
Okrem vystavenia súťažných prác, sa tieto stali súčasťou katalógu, ktorý je vydávaný na záver každého ročníka. Na jeho stránkach môžete vidieť aj práce našich ďalších žiačok: L. Migaľovej, L.R. Bálintovej, E. Kovalančíkovej.
Na záver ešte zdôrazníme, že sme uspeli v konkurencii 1400zaslaných prác.

Darček pre starých rodičov

V utorok sme naučili predškolákov z MŠ Nábrežie Rimavy ako uplstiť brošňu v tvare kvetu. Prišli k nám, aby strávili tvorivé predpoludnie v dobrej nálade. Uplstili sme spoločne základ pre brošne, ktoré už detičky dokončia vo svojej škôlkárskej triede. Je ešte potrebné s pomocou pani učiteľky prišiť korálky a pripevníť zapínanie.

Hotové umelecké diela sa stanú darčekom pre starých rodičov.

Rozlúčkový koncert

Rozlúčkovým koncertom, spojeným s výstavou prác výtvarníkov sme slávnostne uzatvorili celoročné snaženie. 21.júna 2018 sa v MsKS v Hnúšti rozozneli hudoné nástroje a hlasy našich žiakov.
Na záver koncertu sa predvietli absolventky 4.ročníka prvej časti prvého stupňa základného štúdia svojou choreografiou. Ing. J. Sabacký, predseda ZRPŠ, spolu s riaditeľom školy Mgr. M. Bračom, sa prihovorili prítomným a dievčatám odovzdali pamiatkové darčeky.
Teraz sa už všetci naši žiaci tešia na prázdniny. My im želáme veľa krásnych zážitkov, ktoré si porozprávame v septembri, na začiatku školského roka 2018/2019.

Úspech výtvarníkov

V školskom roku 2017/2018 sme v okresnom kole súťaže Vesmír očami detí získali vzácne ocenenia. Lucka Pastýrová obsadila 1. miesto vo 4.kategórii, a rovnako Lea Bálintová sa umiestnila na 1.mieste v 5.kategórii. Obe víťazky získali postup do celoslovenského kola, spolu s prácou Zojky Vargicovej, ktorá sa umiestnila medzi piatimi postupujúcimi vo svojej kategórii.
Úspech našich žiačok pokračoval aj naďalej a Lucka i Lea sa zaradili medzi ocenené žiačky v celoslovenskej konkurencii.
Dievčatám srdečne gratulujeme.

Absolventský koncert

14.júna 2018 sa absolventi hudobného a výtvarného odboru našej školy slávnostne prezentovali na Absolventskom koncerte spojenom s výstavou absolventských výtvarných prác. Tento rok si naši hudobníci pripravili a hosťom prečítali pár slov o sebe a svojich záujmoch. Rovnako sa prítormným prihovoril aj riaditeľ školy, Mgr. Miroslav Bračo a za rodičov predseda Rodičovského združenia pri ZUŠ v Hnúšti, Ing. Ján Sabacký.
Celý koncert sa niesol v príjemnej rodinnej atmosfére, ktorú zavŕšil predseda RZ odovzdaním malých darčekov na pamiatku, v podobe hrnčekov s menami absolventov.

Momentky z absolventských skúšok 2018

ZUŠ na Hrebendovej kapse

Ani 19.ročník sme nevynechali a 1.júna 2018 sme boli súčasťou oceňovania literárnych prác žiakov.
Žiaci výtvarného odboru ZUŠ vytvorili ilustrácie víťaznej práce predošlého ročníka. Učiteľ Majoroš zas zhudobnil dve z básní, ktoré spoločne so žiačkou HO Timeou Demeterovou predviedli prítomným hosťom. Ocenenou sa stala výtvarná práca Livky Migaľovej. Srečne blahoželáme a tešíme sa na nasledujúci, jubilejný ročník.
ZUŠ Hnúšťa

Veľký úspech malej školy

18. mája 2018 sa uskutočnil 0. ročník celoslovenskej súťaže v sólovej hre na sláčikové nástroje a v komornej hre rôznych nástrojových zoskupení "Detvianska zlatá struna".
Do súťaže sa zapojilo 27 škôl z celého Slovenska. Z rúk umeleckého garanta súťaže MgA. Vladimíra Harvana, Art.D a predsedov odborných komisií si ocenenia prevzali aj naši žiaci - Dušan Radič, 1. ročník 1B, umiestnenie v zlatom pásme v kategórii s najväčším zastúpením súťažiacich a Aneta Krištofová, 4. ročník 1B, umiestnenie v striebornom pásme.
Gratulujeme obom úspešným žiakom a ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu našej ZUŠ i nášho mesta Hnúšťa. Vďaka patrí aj vyučujúcej, Mgr. G. Fussyovej, DiS.art, korepetítorovi G. Horváthovi, DiS.art a rodičom žiakov za zabezpečenie odvozu súťažiacich.

Mamičke

V tvorení pre maminky sme u nás v ZUŠ pokračovali 3.mája 2018. Navštívili nás žiaci 2.A triedy zo ZŠ J.F.Rimavského, s pánom učiteľom Mirkom Belicom. Deti plstili kvetinové brošne. Mokré časti plstených kvietkov sme dali usušiť.
O týždeň navštívila pani učiteľka Anička deti v škole a počas výtvarnej výchovy ich spolu dokončili. Ponašívali farebné korálky a pán učiteľ pripvenil brošňové zapínanie a usilovne vťahoval nite do ihiel...
Hneď na druhý deň, 11.mája, prišli k nám do výtvarnej žiaci 2.B.triedy, v sprievode pani učiteľky Helky Kretovej a vymodelovali maminkám srdiečka z hliny, ktoré odliali zo sadry... Kým sadra vytvrdla, poukazovali sme zvedavcom hnčiarske kruhy, vypaľovaciu pec i všetko náradie na prácu s hlinou. Nakoniec si každý odniesol svoje srdiečko.
Tešíme sa, že aj vďaka nám sa mamičky potešia z krásneho darčeka.

Tvorivé dielne ku Dňu Matiek

Vo štvrtok, 26. apríla, sme tvorili spoločne so žiakmi ZŠ Klokočova. Keďže sa blíži Deň matiek, náš workshop sa niesol práve v duchu tohoto sviatku. Deti pracovali v dvoch skupinkách. Jedna vyrobila technikou grafiky pohľadnicu pre mamu a v druhej sa tvorili srdiečka z hliny, ktoré sme nakoniec odliali zo sadry. Potom sa obe skupinky vymenili a každý pripravil pre svoju maminku dva krásne darčeky.

Presadil sa v medzinárodnej konkurencii

Dňa 11.04.2018 si na Radnici v Lučenci slávnostne prebral cenu medzinárodnej výtvarnej súťaže Ríša fantázie 2018, žiak ZUŠ Hnúšťa, Dalibor Leng.
Získal jedno z dvoch hlavných ocenení a to Cenu Matice Slovenskej. Sme radi, že sme sa opäť nestratili v konkurencii 95 škôl s 1164 prácami z 9 krajín sveta.
Výhercovi srdečne gratulujeme a poďakovanie patrí aj jeho rodičom za dopravu na túto peknú akciu.
ZUŠ Hnúšťa

Deň učiteľov

Deň učiteľov sa v ZUŠ začal trošku netradične. Ráno o ôsmej sme boli pogratulovať kolektívu učiteľov v ZŠ Klokočova. Hudobné darčeky odovzdali žiaci husľového oddelenia, ku ktorým sa pridali aj Tomáš a Tamarka. Milí kolegovia - ďakujeme za pozvanie.

Výberové konanie

Popoludnie snov lásky

Vo štvrtok, 15.februára 2018, ZUŠ v Hnúšti žila valentínskou atmosférou.
V podaní žiakov i pedagógov si hostia vypočuli milé valentínske darčeky na koncerte s romantickým názvom Popoludnie snov lásky.Vymysleli ho žiaci hudobného odboru. Rovnako žiačky HO Lucka Kaločaiová a Barborka Sabacká predniesli sprievodné slovo, no a samozrejme naši interpreti sú žiakmi našej ZUŠ. Svoje umenie predviedli tí, ktorí sa venujú hre na hudobnom nástroji pár mesiacov i tí, ktorí navštevujú školu niekoľko rokov. Každý interpret si vyslúžil úprimný potlesk obecenstva.
Ďakujeme všetkým za pekné hudobné valentínky.

Úspešný 14.február

Deň sviatku sv. Valentína bol pre žiakov našej školy úspešný. 14.02.2018, na krajskom kole HA v Hriňovej, získali žiaci v A kategórii 3. miesto a súťažiaci C kategórie ( B. Sabacká, L. Kločaiová, T. Spodniak) si svojim víťazstvom zaistili účasť na jubilejnom XX. celoslovenskom kole! Gratulujeme Vám a držíme palce, nech to aj o mesiac vyjde s umiestnením zase :-) .

Správa o výsledkoch

Kúzlo Vianoc

11.12.2017 sa Kultúrnym domom v Hnúšti rozozneli tóny skladieb, ktoré si pod vedením pedagógov pripravili žiaci ZUŠ.

Vystúpili žiaci: Dušan Radič- husle, Nina Hulmanová – keyboard, Peter Hronec – flauta, Tamarka Sýkorová – flauta, Lucy Černáková – husle, Tatiana Lorenčíková – gitara, Janka Horváthová – spev, súrodenci Sabackí – klavír, keyboard, Lea Vojenčiaková - klavír, Aneta Krištofová - husle, Roan Sedlařík - gitara, Tomáš Spodniak – klavír, Lucia Kaločaiová – husle, Miriam Lásková – spev, Lenka Svinčiaková – spev, Kamila Oláhová – spev, Komorný husľový súbor, Komorný spevácky zbor, žiačky tanečného oboru.

Každý hosť si okrem príjemnej nálady a zážitkov mohol odniesť aj keramického anjelika pre šťatie, ktorých vyrobili žiaci výtvarného odboru.

Spoločne s účinkujúcimi sme sa preniesli do vianočnej atmosféry, za čo patrí veľká vďaka všetkým, ktorí sa podieľali na "Kúzle Vianoc".

Vystúpenia našich hudobníkov

Od začiatku školského roka žiaci hudobného odboru vystúpili na niekoľkých podujatiach.

V októbri potešili divákov „Jesenným žiackym koncertom“, na akcii Kytica vďaky v Knižnici prof. Štefana Pasiara, či v Klube seniorov. V novembri zas „Koncertom pre deti z Komunitného centra v Hnúšti“.

V súčastnosti už žiaci pod vedením svojich pedagógov usilovne cvičia na vianočný koncert. Tento rok sme v škole zorganizovali súťaž o vymyslenie jeho názvu. Porotu tvorili učitelia ZUŠ. Spomedzi všetkých návrhov porota vybrala „Kúzlo Vianoc“. Autorkami sú hneď dve súťažiace, Terezka Račáková a Timea Jakabšicová. Dievčatám srdečne blahoželáme.

Tešíme sa na stretnutie s Vami pri „Kúzle Vianoc“.

Hrali sme sa s hlinou

16.11.2017 dopoludnia ožili priestory výtvarného odboru ZUŠ vďaka tomu, že naše pozvanie prijali detičky z MŠ Nábrežie Rimavy. Prišli sa k nám pozrieť spolu s pani učiteľkami Želkou a Evkou. My sme si pre nich pripravili zoznámenie sa s hlinou. Deti si z hliny vymodelovali medaily, ktoré sme potom odlievali do sadry. Kým sme čakali na jej vytvrdnutie, pozreli sme si ako vyzerá keramická pec a ako sa pracuje na hrnčiarskom kruhu. Okrem zážitkov si detičky so sebou odniesli aj svoje krásne výtvory.

Ďakujeme za príjemne strávené dopoludnie a tešíme sa na ďalšie stretnutie s malými šikovníkmi.

Rozlúčkový koncert

Na koncerte s príznačným názvom "Rozlúčkový", žiaci predviedli svoje celoročné snaženie. Husle, gitara, klavír, keyboard, spev, bicie i flauta spríjemnili divákom pondelkové popoludnie. Koncert ukončili dvoma choreografiami žiaci tanečného odboru. Vo vstupnej hale zas výtvarný odbor pripravil výstavu svojich prác.
Vystúpili tí najmenší, ktorí sú ešte len na začiatku štúdia v ZUŠ, ako aj ich starší spolužiaci. Každý divák tak mohol vidieť, ako žiaci v jednotlivých ročníkoch napredujú.
V sprievodnom slove učiteľka Füssyová zhrnula všetky aktivity i úspechy žiakov a školy za celý školský rok.
Aj keď si žiaci vysvedčenie prevezmú až v piatok 30.06., pomyselné hodnotenie za svoju prácu dostali v podobe potlesku a uznania publika už na našom "Rozlúčkovom koncerte". Veľký aplauz si zaslúžil každý účinkujúci.

Absolventský koncert

V utorok, 13.júna, sme zavŕšili skúškové obdobie našich absolventov. Im patril aj koncert, na ktorom vystúpili tí, ktorí úspešne zvládli záverečné skúšky. V príjemnej atmosfére predviedli poslucháčom svoje umenie. Pri vstupe do koncertnej miestnosti si hostia mohli pozrieť aj výstavu výtvarných prác absolventov výtvarného odboru. Po odznení poslednej skladby sa žiakom i učiteľom prihovoril za všetkých rodičov pán Sabacký a absolventi si prevzali na pamiatku malý darček. Všetkým srdečne gratulujeme. Veríme, že to čo sa počas štúdia v ZUŠ naučili, budú aj naďalej rozvíjať a prehlbovať. Veľké poďakovanie patrí aj učiteľom, ktorí svojich žiakov doviedli k tomuto slávnostnému okamihu.

Záverečné skúšky v ZUŠ

V tomto školskom roku sa záverečné skúšky uskutočnili 6.-8.júna. Žiaci absolvovali v hudobnom a výtvarnom odbore. Hudobníci ukázali svoje znalosti z hudobnej náuky, a zručnosti v hre na nástroj a speve. Výtvarníci obhajovali svoje výtvarné práce.
A tu sú mená našich absolventov.
Hudobný odbor: Miriam Baranová, Alica Brsková, Milan Čonka, Dávid Dani, Andreas Deme,Timea Demeterová, Monika Gallová, Andrea Karaffová, Viktória Lásková, Roan Sedlařík, Tatiana Schmidtová, Lenka Svinčiaková
Výtvarný odbor:Viktória Bagačková, Daniel Bodolló, Natália Cikraiová, Vivien Čierna, Nikoleta Katreniaková, David Koutecki, Michal Leng, Kristína Moncoľová, Terezka Račáková, Viktória Tóthová, Tereza Zdútová

V ZUŠ-ke sa opäť plstilo

7.júna nás v ZUŠ-ke navštívili deti z MŠ Klokočova. Pripravili sme si pre ne workshop, na ktorom sa plstilo.
Malí šikovníci si vyrobili náramky, čelenky a tí najtrpezlivejší aj dlhý náhrdelník. Počas workshopu deti spoznali nový materiál a vyskúšali si techniku mokrého plstenia. Nechýbala ani dobrá nálada, veľa porozlievanej vody a mydlovej peny na rukách. Detičky perfektne zvládli aj navliekanie plstených i sklenených korálok pomocou ostrej ihly. Veď posúďte sami. :-)

ZUŠ počas DNÍ MESTA

Súčasťou 18. ročníka regionálnej súťaže Hrebendova kapsa, ktorej vyhodnotenie je súčasťou Dní mesta Hnúšťa, bola aj naša ZUŠ.
Výtvarníci, pod vedením učiteľov Mgr. Miroslava Brača a Mgr. Anny Černákovej, PhD., ilustrovali víťaznú prácu predošlého ročníka. Ocenenie získala Eliška Mária Pastorková, ktorá stvárnila literárnu prácu Zuzany Ďuricovej / "Všetci za mňa, ja za jedného" /.
Učiteľ hudobného odboru Peter Majoroš, DiS.art., zhudobnil báseň "Žabka", ktorú interpretovala žiačka hudobného odboru Lucia Jakabšicová a báseň "Hra", ktorú na odovzdávaní cien zaspievala Timea Demeterová.
Popoludní,žiaci tanečného odboru pod vedením Zuzky Dobošovej, ukázali svoj talent vystúpením v amfiteátri.

Návšteva zo škôlky

Aj tento školský rok sme nadviazali na tradíciu tvorivých dielní s našimi kamarátmi zo škôlky. 31.05. sme privítali detičky z MŠ Nábrežie Rimavy s pani učiteľkou Julkou a Evkou. Vyskúšali sme ako funguje grafický lis, ukázali ako tvoria grafiku ich starší kamoši-školáci. Napokon si deti vytvorili krásne grafiky, ktoré si odniesli so sebou na pamiatku. A my, učitelia výtvarného odboru, sa tešíme na ďalšie takéto milé stretnutia.

Žiacky koncert

V máji sa uskutočnil v koncertnej miestnosti ZUŠ žiacky koncert. Aj keď v týchto dňoch vonku panovalo sychravé počasie, účinkujúci svojimi výkonmi vytvorili pre divákov príjemnú atmosféru.

Správy ZUŠ o výsledkoch

Fašiangy, Turice, Veľká noc príde...

Práve táto ľudová pieseň bola podnetom pre žiakov ZŠ Klokočova a učiteľov ZUŠ v Hnúšti, aby sa stretli na workshope 22. marca 2017 a spojili nielen dlhodobé tradície kreťanských a pohanských zvykov so súčasnými trendami, ale aj tvorivé činnosti v hudobnom, tanečnom a výtvarnom odbore. Výsledkom jednotlivých kreatívnych činností (hra na ľahkoovládateľných hudobných nástrojoch, použitie orffových nástrojov, boom shakrov, zvonkohier, výroba kvetinových čeleniek a nácvik choreografie ľudového i moderného tanca) bola prezentácia prijatia tradície v „novom šate“ pred žiakmi druhého stupňa ZŠ Klokočova na záver tohto predpoludnia plného edukačných činností.
O spojenie tradícií a súčasných trendov, ZŠ a ZUŠ, odborov HO, VO a TO, žiakov a učiteľov dvoch škôl, žiakov mladších i starších, dievčat a chlapcov sa zaslúžili Mgr. Ľ. Henčová, Mgr. G. Füssyová, Dis.art, Z. Dobošová, Mgr. A. Černáková, PhD., P. Majoroš, DiS.art, E. Füssyová, a M. Nírházová.
Tešíme sa na ďalšie stretnutie v zime!

Vesmír očami detí

Každý rok sa žiaci VO našej školy tešia na vyhlásenie súťaže Vesmír očami detí.Tento rok do celoslovenského kola celkovo postúpilo 25 prác v piatich kategóriách. Porota vyberala spomedzi 260 prác. Vo 4.kategórii sa na druhom mieste umiestnila Viktória Bagačková (4.roč.) a na postupovom mieste skončila aj jej mladšia sestra Tímea Bagačková (3.roč.). Dievčatám k postupu srdečne blahoželáme a držíme palce!
 

Vianočný koncert

Na Vianoce sa deti tešia odjakživa. K prípravám, tajomnému očakávaniu darčekov, stromčeku, rozprávkam a rôznym rodinným rituálom v našej ZUŠ neodmysliteľne patrí každý rok i Vianočný koncert žiakov. Decembrový podvečer zaplnili kinosálu MsKS nie len rodičia, starí rodičia a priatelia našich žiakov, ale aj vianočné melódie a koledy, ktoré vystihli toto krásne predvianočné obdobie. Malé veľké prekvapenie si pripravili aj žiaci TO a milými výtvarnými dielkami pre zúčastnených prispeli i žiaci výtvarného odboru.

Najkrajšie darčeky, tie nie sú v krabičkách,
tie máme ukryté len v našich srdiečkach.
V ten večer vianočný skúsme si ich priať,
možno ich prinesie ten, kto má nás rád :)

Šťastné a veselé Vianoce prajeme!

Plstenie pre dobrú vec

Projekt Babka k babce budú kapce – a nielen to, ktorý pdoporil MAS Malohont, sme 12.11. ukončili plstením pre dobrú vec. Predpripravené pletené kapsičky, uplstené v pračke, sme dotvorili. Každý mal možnosť pracovať podľa svojej fantázie a chuti. Niekoľko taštičiek sme ozdobili suchým plstením, niekde prišili aplíkácie z filcu, či drobné kovové prívesky a korálky. Aj ramienka na zavesenie vznikali spôsobmi od výmyslu sveta. Popri práci lektorka predviedla ukážku plstenia na lopte. Teraz nás čaká prišiť ešte pár gombičiek, všetko pekne zabaliť a doručiť deťom do nemocnice v Banskej Bystrici, ktoré Vianoce nebudú tráviť doma, so svojimi rodinami.

Veľká vďaka patrí Gabriele Füssyovej, ktorá významne pomohla pri príprave workshopu, pletením materiálu na tašky a samozrejme aj všetkým zúčastneným!!!

Vlnené šatky

V sobotu 05.11.2016 sme sa v ZUŠ-ke pripravili na zimu. Pri práci sme sa všetci poriadne zapotili, keďže úloha bola náročná. Výsledkom sú príjemne mäkké vlnené šatky, ktoré dámy ocenia počas chladných dní. Všetky sú originálne a jedinečné, ako ich autorky.
Posledné stretnutie pri plstení nás čaká 12.11. Tentokrát vďaka MAS Malohont, ktorý podporil náš projekt, potešíme deti, ktoré Vianoce strávia v nemocnici.

Plstené papučky

V sobotu 29.10.2016 sme v ZUŠ-ke vo veľkom plstili papučky. Najprv si každý pripravil šablónu na svoju nohu. Začali sme s ukladaním plste, kropením vodou a jemným masírovaním, až kým papučky neboli takmer hotové. Potom nastala fáza plstenia "s nohami na stole". Aj keď možno niekto na začiatku zapochyboval, či sa to dá zvládnuť, na záver workshopu si každý niesol so sebou krásne a originálne papučky. Samozrejme celá akcia sa nezaobišla bez kopy zábavy a dobrej atmosféry, za ktorú patrí všetkým zúčastneným veľká vďaka. A vďaka patrí aj MAS Malohont, za finančnú podporu nášho projektu, ktorý spája skvelých ľudí. :-)

Plstené záložky

Sobotné dopoludnie (22.10.2016) sme venovali plsteniu záložiek v Knižnici prof. Š. Pasiara. Okrem domácich, sa k nám pridali aj dievčatá z Talianska. Hneď po krátkom úvode sa 18 párov šikovných rúk usilovne pustilo do práce.
Najprv sme si ihlami (suché plstenie) vytvarovali guľôčky, potom mokrou technikou doplstili a rovnako uplstili korálkové-"cukríky". Potom si každý vybral z množstva kovových príveskov a korálok tie, ktoré mu padli do oka.
A nakoniec sa v dobrej nálade-ako vždy, už len navliekalo, viazalo a strihalo.
S novými záložkami sa bude určite čítať príjemne a štýlovo.
Ešte nás, vďaka finančnej podpore MAS Malohont, čaká niekoľko stretnutí pri plstení. Tešíme sa na všetkých, ktorí majú chuť si túto techniku vyskúšať.

Jesenný koncert v ZUŠ

Vo štvrtok 20.10.2016 sa z koncertnej miestnosti v ZUŠ ozývali tóny skladieb, ktoré interpretovali žiaci hudobého odboru. Sme radi, že naši hostia si prišli vychutnať príjemnú atmosféru koncertu a aspoň na pár okamihov ušli pred nepriaznivým jesenným počasím, aby zohriali a potešili svoju dušu a myseľ.

Plstené kapsy, kapsičky, kapsulienky

Projekt ZUŠ, Babka k babce budú kapce - a nielen to, realizovaný s finančnou podporou MAS MALOHONT, pokračoval 08.10.2016 ďalším stretnutím.
Kapsy, kapsičky aj kapsulienky si odniesli účastníci workshopu s rovnakým názvom. Po pomalom a precíznom rozložení materiálu na šablónu sa začalo pomaličky a opatrne mydliť, kropiť, plstiť, otáčať, vrstviť a tak stále dookola, až kým sa spod šikovných rúk neukázali takmer hotové diela. Na domácu úlohu dostali všetci prišiť zapínanie na kabelky a upevniť retiazku, či šnúru na rameno.
Ako vždy, aj dnes sa tvorilo v skvelej atmosfére. A samozrejme, veľké ĎAKUJEM za koláčiky, na ktorých sme si po ťažkej drine pochutnávali. :-)
Najbližšie sa stretneme v knižnici, priatelia !!!

Nunoplstenie

Nunoplstenie je úspešne za nami a dámy sú okrášlené jedinečnými hodvábnymi šálmi. Aj keď nám zrána bolo trošku chladno, hneď po prvých minútach bolo jasné, že sa poriadne zapotíme. :-) Naše najmladšie účastníčky sa stihli okrášliť aj vlastnoručne plsteným náramkom. Výsledky určite stoja za to, posúďte sami.

Sme radi, že sme opäť mali možnosť spojiť tvorivých a šikovných ľudí na pôde ZUŠ. Vďaka finančnej podpore MAS Malohont, náš projekt "Babka k babce budú kapce - a nielen to" pokračuje a už teraz sa môžete tešiť na nové a krásne výsledky práce šikovných rúk. Čoskoro dovidenia!!!
 
 
ZUŠ v Hnúšti - výsledky školy v Hnúšti

V ZUŠ-ke rozkvitli kvety

Vďaka finančnej podpore MAS Malohont sme 15.09. zorganizovali tretie stretnutie pri plstení. Veľmi sa tešíme, že i napriek voľnému dňu sa u nás stretla skvelá partia tvorivých ľudí. Tentokrát si účastníci vyskúšali techniku mokrého plstenia. Aj keď sa už blíži jeseň, v ZUŠ-ke rozkvitli krásne farebné kvety. No a keďže spoločný čas nám ubehol veľmi rýchlo a kvetiny potrebovali ešte doschnúť, všetci dostali malú domácu úlohu. Prišiť na hotové diela brošňové zapínanie, či sponu do vlasov, aby aj okolie mohlo obdivovať ich šikovné ruky. Našou domácou úlohou je pripraviť ďalší workshop pre všetkých nadšencov plstenia!!! :-)

Workshop „Plstenie pre začiatočníkov“

Školský rok ešte nezačal a vo výtvarnej sa tvorilo jedna radosť už teraz. Rozbehli sme projekt Babka k babce budú kapce - a nielen to.
V priestoroch ZUŠ-ky sa stretli šikovní ľudia, aby si na prvých dvoch stretnutiach vyskúšali techniku suchého plstenia. Otestovali i svoju trpezlivosť a občas aj dopichali prsty. No aj tak panovala dobrá nálada, tvorivá atmosféra a vzniklo množstvo krásnych drobností. Tešíme sa na ďalší workshop, na ktorom sa ozdobíme plstenými kvetinami. :-)

Rozlúčkový koncert

Vo štvrtok 16.06 naši žiaci vystúpili na poslednom koncerte v tomto školskom roku. Divákom sa predviedli v speve, hre na gitare i klavíri. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia na koncertoch v školskom roku 2016/2017. :-)

Noc hudby

17.06. sa v parku pri knižnici Š. Pasiara v Hnúšti stretli milovníci hudby na podujatí s príznačným názvom NOC HUDBY.
Hlavným hosťom podujatia bola rodáčka z Hnúšte Eva Cáhová (klavír). Priviedla si aj hostí, kolegu z AU v Banskej Bystrici Stanislava Bartka (spev), študentov AU Mateja Gollnera (piccolo trúbka) a Zuzanu Mega (priečna flauta).
Lucka Kaločaiová a David Oláh, žiaci ZUŠ, interpretovali skladby, s ktorými na súťažiach získali viaceré ocenenia.
O rok príďte hudbu hudbou velebiť spolu s nami aj Vy :-)

Boli sme pri tom

Nášmu rodákovi a čestnému občanovi mesta Hnúšťa Prof. Jánovi Valachovi bol 4. 5. 2016 udelený čestný titul doctor honore causa. Pri tejto príležitosti vedecká rada UMB v Banskej Bystrici zorganizovala podujatie, ktorého sa 14. 6. 2016 zúčastnili aj zástupcovia ZUŠ Hnúšťa Mgr. G. Füssyová, P. Majoroš, DiS.art, L. Kaločaiová a D. Oláh. V ich podaní spolu s doc. E. Cahovou odznel záverečný chorál mystického oratória Klepáč / Zvon. Súčasťou podujatia bolo aj predstavenie dokumentárneho filmu z cyklu Portréty úspešných Slovákov vo svete – Ján Valach v réžii Dr. Dušana Tótha. Hnúšťanská premiéra dokumentu sa uskutočnila 9. 6. 2016, na STV 2 bude odvysielaný 5. júla 2016 vo večerných hodinách.
Mgr. G. Füssyová
ZUŠ Hnúšťa

Tvorivé stretnutie so škôlkármi

Sériu tvorivých stretnutí so škôlkármi sme dnes zavŕšili. Deti a ich pani učiteľky Julka a Želka z materskej školy Nábrežie Rimavy prišli k nám, aby sa zahrali na grafikov. Všetci usilovne pracovali. Kreslili, valčekovali, odtláčali a výsledok stál za to. Najodvážnejší asistoval aj pri práci s grafickým lisom. Ďakujeme, za príjemne strávený čas. A keďže sa nám toto spoločné tvorenie páčilo, budúci školský rok sa tešíme na ďalšie, podobné stretnutia s detičkami u nás v ZUŠ. :-)

Hrali sme sa na grafikov

Dnes sme sa na malých grafikov hrali s detičkami z MŠ Klokočova. Pri práci pomáhali aj ich šikovné pani učiteľky Kristínka a Evka. Každý si pripravil matricu s obrázkom, navalčekoval ju farbou a odtlačil. Predviedli sme aj prácu s grafickým lisom, kde deti najviac zaujalo veľké kormidlo. Vznikli krásne diela, ktoré si malí umelci odniesli do škôlky. Dúfame, že sa u nás všetci cítili príjemne a okrem výkresov, odišli aj s dobrou náladou. :-)

Medzinárodná súťažná prehliadka Júliusa von Beliczayho

Táto súťažná prehliadka sa i v roku 2016 konala na počesť Júliusa von Beliczayho, hudobného skladateľa, pedagóga a komárňanského rodáka (nar. 10. 8. 1835 Komárno, umr. 30. 4. 1893 Budapešť). Cieľom súťažnej prehliadky je viesť mládež pod vedením pedagógov k zvyšovaniu svojho interpretačného majstrovstva v sólovej hre na husliach a v komornej hre rôznych nástrojových zoskupení.

8. ročníka tejto súťaže sa 2.- 4. júna 2016 zúčastnili aj dvaja žiaci ZUŠ v Hnúšti – David Oláh (3. roč. 2. časti 1. stupňa ZŠ) a Lucia Kaločaiová (4. roč. 1. časti 1. stupňa ZŠ) z triedy Mgr. Gabriely Füssyovej. Po úspechoch na nadregionálnej súťaži Pódium mladých umelcov (obaja umiestnení v zlatom pásme) a celoslovenskej súťaži v hre na sláčikové nástroje v Brezne (zlaté a strieborné pásmo) ich úsilie vyústilo do umiestnenia v silnej konkurencii súťažiacich zo Slovenska, Maďarska a Rakúska v striebornom (David Oláh) a bronzovom pásme (Lucia Kaločaiová). Diplom za vynikajúcu korepetíciu získala aj docentka Akadémie umení v Banskej Bystrici Eva Cáhová.

Touto cestou ďakujeme PaedDr. E. Čunderlíkovej a RW-Tech Guma, s. r. o. za sponzorský príspevok, Mestskému úradu Hnúšťa za prevoz súťažiacich z Komárna domov a organizátorom za bezproblémový priebeh súťaže. S ich pomocou sa podarilo udržať Davida a Luciu v dobrej psychickej pohode, zabezpečiť im potrebné pohodlie v súvislosti s prípravou na súťažný umelecký výkon a odmeniť ich radosť z hry.

Záverečné skúšky v ZUŠ

30. máj sa u nás v škole niesol v duchu záverečných skúšok. Žiaci hudobného odboru písali test z hudobnej náuky, riešili úlohy na interaktívnej tabuli. Predviedli to, čo sa naučili zahrať na hudobných nástrojoch a aj prezentovali svoje teoretické práce. Žiačky výtvarného odboru vystavili maľby a kresby na tému zátišie, ktoré úspešne obhájili. Pre všetkých to bol dlhý a náročný deň, z ktorého si odnesú veľa spomienok a pocit z dobre vykonanej práce. :-)

Hrebendova kapsa

Aj tento rok sme boli súčasťou literárnej súťaže Hrebendova kapsa. Žiaci výtvarného odboru stvárnili víťaznú prácu predošlého ročníka, Jarné slnko od Adriány Gavurovej. Autorke sa najviac páčil výkres Viktórie Tóthovej. Dve básničky z predošlých ročníkov zhudobnil pán učiteľ Peter Majoroš. Počas odovzdávania ocenení ich zaspievala žiačka Tímea Demeterová. Pán riadieľ Miroslav Bračo gratuloval oceneným autorm 17. ročníka súťaže, k dosiahnutému úspechu.

Láska medzi kvapkami dažďa

Jarné obdobie je prekrásne, zima ustupuje, prebúdza sa príroda. Máj sa traduje ako mesiac lásky, ktorá má veľa podôb. Jednou z nich je aj prejav úcty detí k matkám, otcom, starým rodičom i učiteľom, ktorí vkladajú do detí svoju nádej. Takúto úctu prejavili žiaci v rámci milého koncertu, ktorý sme pomenovali „Láska medzi kvapkami dažďa“. Vďaka za milé vystúpenie patrí všetkým účinkujúcim: L. Jakabšicovej, D. Šufliarskemu, D. Bodollóovi, E. Lázokovej, T. Demeterovej, M. Baranovej, V. Radičovej, R. Sedlaříkovi, P. Demeovi, K. Oláhovej, L. Svinčiakovej, L. Kaločaiovej, T. Spodniakovui, D. Oláhovi, a účinkujúcim v komornom speve a gitarovom súbore. Tešíme sa na ďalšie vystúpenia našich šikovných detí.
R. Sedlařík
R. Sedlařík
P. Deme
P. Deme
D. Bodolló
D. Bodolló
E. Lázoková
E. Lázoková
K. Oláhová
K. Oláhová
Komorný spev a gitara
Komorný spev a gitara
L. Jakabšicová, D. Šufliarsky
L. Jakabšicová, D. Šufliarsky
L. Kaločaiová
L. Kaločaiová
L. Svinčiaková
L. Svinčiaková
M. Baranová
M. Baranová
M. Lásková
M. Lásková
T. Demeterová, L. Jakabšicová
T. Demeterová, L. Jakabšicová
T. Demeterová
T. Demeterová
T. Spodniak
T. Spodniak
V. Radičová
V. Radičová
D. Oláh, L. Kaločaiová
D. Oláh, L. Kaločaiová

Šikovníci zo škôlky

V pondelok k nám do výtvarnej prišli kamaráti z MŠ Nábrežie Rimavy, s pani učiteľkou Ľubkou a Žanetkou. Strávili sme spoločne príjemné predpoludnie. S detičkami sme sa zahrali na grafikov, vytvorili sme matrice, ktoré deti potom odtláčali. Vyskúšali si aj prácu s grafickým lisom. Do škôlky si malí umelci odniesli svoje grafiky a určite aj dobrú náladu. Tešíme sa na ďalšie tvorivé stretnutie. :-)

Správy ZUŠ o výsledkoch

20 družstiev z 15-tich ZUŠ Slovenska postúpilo z krajských kôl na celoslovenské kolo vedomostnej súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord, ktoré sa uskutoční 20.- 22. marca 2016 v Hnúšti. V troch kategóriách zabojujú o hlavnú cenu - Cenu Prof. Jána Valacha. Tento rok si víťazné družstvo C kategórie bude môcť zmerať svoje vedomosti, zručnosti, rýchlosť, presnosť a logické myslenie i s družstvom z Liberca (ČR) v medzinárodnom kole.

Účastníci XVIII.ročníka celoslovenského kola podľa krajov:
Košický kraj - Michalovce (A, C kat.), Spišská Nová Ves (B kat.)
Prešovský kraj - Poprad (A, B kat.), Sabinov (C kat.)
Žilinský kraj - Tvrdošín (A kat.), Martin (B kat.), Trstená (C kat.)
Banskobystrický kraj - Hriňová (A kat.), Hnúšťa (B kat.), Krupina (C kat.)
Trnavský kraj - Sereď (A, B, C kat.)
Nitriansky kraj - Tlmače (A kat.), Levice (B kat.), Šahy (C kat.)
Bratislavský kraj - Bratislava, Vrbenského (A, B kat.)
 

Hnúšťanský akord

Predstavuje vedomostnú previerku žiakov I. stupňa ZUŠ s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti hudobnej náuky. Od roku 1998 sponzoruje ceny udeľované v tejto unikátnej súťaži profesor Ján Valach.

18 až 20 marec 2012 - víťazné družstvá krajských kôl vedomostnej súťaže žiakov ZUŠ si v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord opäť zasadnú za súťažné stoly, aby zavŕšili XIV. ročník tejto jedinečnej súťaže.

Prvýkrát v histórii sa okrem celoslovenského kola uskutoční aj nultý ročník medzinárodného kola, ktorého účastníkmi bude najšikovnejšie družstvo Slovenska a družstvo zo ZUŠ Ostrava-Petřikovice z Českej republiky B kategórii. Sprievodnými akciami tento rok bude po piatykrát Súťaž o titul MuMudr (Muzikant Mudrlant) a udeľovanie Ceny Juraja Hatríka. Význam hudobného aranžovania v systéme umeleckej pedagogiky ozrejmí zúčastnením Mgr.art Oľga Danášová – rodáčka z Hnúšte.

Úlohy na okresné kolo našej súťaže Hnúšťanský akord