ZUŠ v Hnúšti

 

Aktuality

 

Jesenný koncert

 
 
Jeseň vytvára umelecké diela, ktoré sú ako krásna paleta. Nádherne meniaca sa príroda zeleň mení na hnedú, žltú oranžovú, červenú a mnoho ďalších odtieňov. Aj majster život radosťami, skúškami, problémami a starosťami formuje a tvaruje každého z nás.
Jeseň je aj symbolom úcty k starším a v tomto duchu sa niesol aj dnešný žiacky koncert. Popoludnie našim starým rodičom i rodičom spríjemnili Kamilka Kušpálová, Dušan Radič, Zuzka Ulická, Janko Ovčiarik, Nelka Šemetková, Viktória Zboinská, Dušan Šufliarsky, Samko Fussy, komorný súbor husľového oddelenia, Lucka Jakabšicková, Elenka Radičová, Zolko Bobák, Janka Radičová, Lenka Svinčiaková, Valentína Radičová.
Všetkým účinkujúcim aj pedagógom, ktorí sa na koncerte podieľali patrí veľká vďaka.
 

Workshop so škôlkármi

 
 
Hudobná edukácia je predmetom umelecko-výchovným a činnostným. Činnosť predstavujú rozmanité formy kontaktu žiaka s hudbou. Možnosť spájať hudbu so slovom, obrazom, pohybom, hrou na elementárnych hudobných nástrojoch rozvíja hudobné i kľúčové kompetencie žiakov. 18. a 25. júna 2019 sme témou "Leto" uzatvorili sériu hudobných dielní
určených pre žiakov ZŠ a veľmi nás potešil fakt, že žiaci si okrem piesní pripomenuli aj činnosti jednotlivých stretnutí.
Novým prvkom hudobných dielní tentokrát bolo tiež využitie IKT prostredníctvom programu Alf.
Ďakujeme kolegom zo ZŠ za celoročnú spoluprácu a tešíme sa na stretnutia v novom školskom roku!
Mgr. G. Fussyová, DiS.art, P. Majoroš, DiS.art
 
 

Koncert absolventov

 
V slovách na úvod nášho absolventského koncertu, ktorý sa uskutočnil 13.júna 2019, zaznelo posolstvo, v ktorom ZUŠ má byť kvalitným podhubím pre umelecký rast našich žiakov. To, že to tak je, v plnej miere ukázali naši absolventi svojim umením - hudobným aj výtvarným, ktoré predviedli počas tohoto slávnostného podvečera. Tento patril všetkým našim absolventom primárneho, nižšieho sekundárneho štúdia i štúdia pre dospelých.
Predseda ZRPŠ Ing.Sabacký po doznení posledných tónov, pogratuloval končiacim žiakom i pedagógom a odovzdal spoločne s riaditeľom školy Mgr. Bračom, malý darček.

A tu sú mená všetkých absolventov.

Hudobný odbor
Tamara Sýkorová, Alžbeta Sabacká, Valentína Radičová, Terézia Račáková, Dušan Šufliarsky, Alan Ridzoň, Miriam Lásková, Katarína Sojková, Mário Deme, Barbora Sabacká

Tanečný odbor
Lucia Brndiarová, Zhangfan Huang, Zoja Parobeková, Bianka Sýkorová, Tamara Sýkorová

Výtvarný odbor
Lucia Brndiarová, Lucia Melušová, Zuzana Melušová, Laura Koczmanová, Natália Gordíková, Zoja Vargicová, Jasmina Homolová, Lucia Borisová, Sarah Bodollóová, Jozef Trnavský, Bernadeta Konczová, Mária Vojenčiaková


 
 

Skúšky našich absolventov

 
Aj tento rok ukázali naši žiaci, čo sa naučili počas svojho štúdia v ZUŠ. Hudobníci v teste a hre na nástrojoch, či speve. Výtvarníci obhajobou svojich záverečných prác a tanečníci predvedením svojho tanečného umenia.

Ďakujeme žiakom, aj ich učiteľom, za svedomitú prípravu.


 
 

20.ročník literárnej súťaže Hrebendova kapsa

 
Aj tento rok sme boli súčasťou Hrebendovej kapsy. Naši žiaci výtvarného odboru vytvorili obrázky inšpirované víťazným literárnym dielom predošlého ročníka. Ocenená bolo výtvarné stvárnenie Zojky Vargicovej. Učiteľ Majoroš zhudobnil jednu z básní, ktorú na odovzdávaní ocenení zaspievala Lucka Jakabšicová.

Tešíme sa na spoluprácu v nasledujúcom ročníku.

 
 

Hudobné tvorivé dielne

 
Pred zápisom nových žiakov na štúdium v hudobnom odbore ZUŠ Hnúšťa

v šk.roku 2019/2020 sme si tento týždeň pozvali žiakov 1. ročníkov ZŠ JFR a Klokočovej. Strávili sme spolu veľmi príjemné chvíle. Spoznávali sme jednotlivé hudobné nástroje, zahrali sme sa s pesničkou Prší, prší, hľadali sme farby a zvieratká v pesničkách, lúštili sme tajničky a na záver sme si aj zašantili.

Už teraz sa tešíme na Vašu priazeň a záujem o štúdium :)

 
 

Úspechy našich huslistov

 
Jar je každoročne obdobím, kedy sa organizujú rôzne interpretačné súťaže ZUŠ. Žiaci strunového oddelenia ZUŠ Hnúšťa Dušan Radič (2. roč. 1. časť), Lucy Černáková (2. roč. 1. časť) a Aneta Krištofová (1. roč. 2. časť) sa za posledný mesiac zúčastnili nadregionálnej súťaže - Pódium mladých umelcov i celoslovenskej súťaže v hre na sláčikové nástroje - Detvianska zlatá struna 2019.

Našu školu a mesto Hnúšťa reprezentovali skvelými výkonmi, ktoré boli v silnej konkurencii 41 škôl a 115 sólistov deviatich kategóriíí od Bratislavy až po Michalovce ocenené zlatom (D. Radič), striebrom (A. Krištofová) i bronzom (L. Černáková).

Mladým huslistom gratulujeme a touto cestou ďakujeme rodičom za podporu a ich aktívnu pomoc pri prevoze detí na miesta súťaží.
 
 

Pohľadnice ku dňu matiek

 
Milé mamičky, babičky, vážení hostia!

Dovoľte mi, aby som vás privítala na dnešnom koncerte, ktorý si pre Vás pripravili vaše deti.
Je máj – lásky čas. S týmto mesiacom sa spája krásny sviatok – Deň matiek.
Mama. Pri tomto slove si každý z nás predstaví svoju mamku. Milú, starostlivú, ktorá prebdela nie jednu noc pri našej postieľke a ofúkla „boľačku“. Bola si to ty, mama,ktorá si nás pritúlila, zovrela v náručí, keď nám bolo ťažko. Bola si to ty mama, ktorá si
sledovala prvé naše krôčky a vedela dať slovám najkrajšiu podobu. Tvoje boli vždy najláskavejšie, plné nehy. Patrí za ne vrúcna vďaka a uznanie.

Tieto slová zazneli na úvod nášho májového koncertu. Našim šikovným účinkujúcim ďakujeme za príjemne strávený podvečer.

 
 
Vo šrvrtok(9.mája), pár dní pred sviatkom všetkých mamičiek, sme vo výtvarnej usporiadali workshop pre prváčikov z triedy pani učiteľky Kretovej. Deti nakreslili na špeciálnu podložku obrázok, ktorý sme odtlačili na biely papier. Ten sme potom nožničkami upravili a nalepili na farebný výkres a originálna pohľadnica bola na svete. Okrem toho, že si každý odniesol milý darček pre maminku, povedali sme si čo to vlastne grafika je.

Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné tvorenie.
 
 

Finále Hnúšťanského akordu 2018/2019 ukončené

 
XXI. ročník vedomostnej súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord zavŕšilo celoslovenské a medzinárodné kolo, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 10. - 12. marca 2019 v spoločenskej sále MsKS Hnúšťa.
V úvode stretnutia mladých teoretikov a ich vyučujúcich čakali tento rok dva veľmi podnetné a zábavné workshopy zamerané na zvuky (Mgr.art Z. Flamová, Art.D.) a na hudobno-pohybové činnosti s boomwhakers (PhDr. J. Jiřičková, PhD.) Tradičné zahrievacie kolo v podobe súťaže o Titul a Cenu prof. Juraja Hatríka viedla PaedDr. E. Čunderlíková a tešilo sa zapojenosti 12-tich družstiev. Z titulov muzikant – mudrlant a cien sa tešili družstvá zo ZUŠ Sereď, ZUŠ Vrbenského - Bratislava, ZUŠ Spišská Nová Ves a Gymnázia a hudební školy hl. města Praha. Hosťom tohto ročníka bola tiež ústredná metodička ČR Rafaela Drgáčová, ktorá prítomným predstavila metodické knihy pre hudobnú náuku – Receptár nápadov pre hudobnú náuku autorov C. Kubiš/ R. Drgáčová.
Záver nedeľného večera patril koncertu klavírneho dua Ádám Baráz a Alisa Yujima z Budapešti. Ádám Baráz je mladý hudobný skladateľ, klavirista a učiteľ teoretických predmetov v Budapešti, Viedni i ZUŠ v Balogu nad Ipľom. So svojou partnerkou z Japonska interpretovali skladby Á. Baráza, R. Taki, T. Okano, M. Seibera a S. Rachmaninova.
V pondelok ráno, 11. marca 2019 súťažiaci, učitelia, pozorovatelia a hostia zaplnili spoločenskú sálu kultúrneho domu. 111 zúčastnených privítal primátor mesta PhDr. Roman Lebeda, riaditeľ ZUŠ v Hnúšti Mgr. Miroslav Bračo a autorka súťaže a predsedníčka odbornej komisie poverená MŠVVaŠ SR Mgr. Gabriela Füssyová, DiS.art.
Úlohy v štyroch oblastiach hudobnej náuky boli i tento rok pre žiakov charakteru vedomostného, percepčného i zábavného. Najmotivujúcejším prvkom pre súťažiacich je naďalej hravá forma overovania vedomostí.
Celoslovenské kolo:
V A kategórii od začiatku boli družstvá tesne bodovo pri sebe, nakoniec poradie aj s rozstrelom o druhé a tretie miesto zostalo nasledovné:
1. miesto: ZUŠ Poprad – Prešovský kraj, 385 b (Mgr. Gabriela Leštachová Rošková)
2. miesto: ZUŠ Levice – Nitriansky kraj, 356 b ( Mgr. Eva Pankuličová)
3. miesto: ZUŠ Spišská Nová Ves – Košický kraj, 355 b (Mgr. Stanislav Dvorský)
Vyrovnané boli i družstvá B kategórie, v nej sa umiestnenie vykryštalizovalo nasledovne:
1. miesto: ZUŠ Poprad – Prešovský kraj, 390 b (Mgr. Gabriela Leštachová Rošková)
2. miesto: ZUŠ Krupina – Banskobystrický kraj, 385 b (Mgr. Monika Jalšovská)
3. miesto: ZUŠ sv. Cecílie, Bratislava, 370 b ( Mgr. Juliána Majerníčeková)
Maximálny počet bodov 465 sa nepodarilo získať ani jednému družstvu, zato 365 bodov stačilo žiakom C kategórie zo ZUŠ Rimavská Sobota, aby sa postarali o napätie v sále a získali najvyššie ocenenie tejto súťaže – Cenu Dr.h.c. Prof. Jána Valacha.
1. miesto: ZUŠ Rimavská Sobota – Banskobystrický kraj, 365 b (Mgr. Eva Čarnoká)
2. miesto: ZUŠ Bratislava,Vrbenského– Bratislavský kraj,335 b (PhDr. Oľga Duchová)
3. miesto: ZUŠ Poprad – Prešovský kraj, 325 b (Mgr. Gabriela Leštachová Rošková)
Na medzinárodnú Hudobnú olympiádu 2020, ktorá sa uskutoční v apríli budúceho roka v Poľsku, boli nominovaní členovia družstiev z Popradu a Rimavskej Soboty.

Medzinárodné kolo sa zrealizovalo v popoludňajších hodinách a zastúpené boli dve krajiny – Slovensko (ZUŠ Poprad) a Česko (Gymnázium a hudební škola hl.města Praha).
A kategória: 1. miesto – Praha, ČR, 361 b (PhDr. J. Jiřičková, Ph.D.)
2. miesto – Poprad, SR, 360 b (Mgr. G. Leštachová Rošková)
B kategória: 1. miesto – Poprad, SR, 345 b (Mgr. G.Leštachová Rošková)
2. miesto – Praha, ČR, 280 b (PhDr. J. Jiřičková, Ph.D.)

Mgr. G. Füssyová, DiS.art

 
 

Valentínske recyklovanie

 
Počas “valentínskeho týždňa” sme s družinármi zo ZŠ Klokočova a žiakmi 3.A triedy zo ZŠ J.F.Rimavského recyklovali a vyrábali obrázky, či drobnosti v tvare srdiečka.
Počas troch workshopov žiaci vyrobili malé darčeky, ale hlavne spoznali proces recyklovania papiera.
Pripomenuli sme si, že lásku môžeme prejaviť nielen voči ľuďom, ale aj prírode.
Tešíme sa, že dobré vzťahy a spoluprácu medzi školami môžeme naďalej upevňovať aj tvorivými aktivitami pre všetky deti v meste.

 
 

Valentínsky koncert

 
14.02.2019 hudobný odbor ZUŠ usporiadal žiacky koncert s príznačným názvom “Valentínsky”.
Svoje umenie predviedli najmenší, no i naši vekovo najstarší žiaci. Každý divák si určite našiel niečo pre potešenie srdca i duše.

Poďakovanie patrí všetkým , ktorí sa na koncerte podieľali.

Všetci by sme mali myslieť na slová, ktoré odzneli v sprievodnom slove koncertu. Že lásku máme prejavovať počas celého roka, nielen v tento jeden deň.

 
 

Aby na Vianoce nebol nikto sám

 
Hudobné dielne Ročné obdobia pre žiakov ZŠ Klokočova pokračovali v našej ZUŠ a témou bola aktuálna zima. S pesničkou "Zima, zima tu je" sme pracovali viacerými spôsobmi a pri každej činnosti sme sa dobre zabavili. Hravou formou sme sa pesničku naučili spievať, vytlieskávať, skladať, harmonizovať i sprevádzať pohybom. Ďakujeme detičkám a pani učiteľkám za vynikajúcu spoluprácu a príjemnú atmosféru :)
 
 

Aby na Vianoce nebol nikto sám

 
11. december 2018 patril koncertu, ktorý sa niesol v duchu tejto krásnej myšlienky. Na pár chvíľ sme sa preniesli do sveta, kde na prvom mieste stojí priateľstvo. Túto príjemnú predvianočnú atmosféru divákom priniesli vystúpenia našich žiakov hudobného a tanečného odboru, za čo patrí všetkým veľké poďakovanie.
 
 
Hudobné dielne pre vyššie ročníky ZŠ Klokočova sme zamerali na Ľudové, umelé a autorské piesne. Pre spoločné rytmicko-melodické činnosti sme si vybrali pieseň Od valašky, od zeme a perkusie. Vďaka nim sme si jej interpretáciu a aranžovanie vychutnali vždy s rôznymi obmenami a s radosťou. :)
 
 

Jesenný koncert

 
Koncert, ktorý sa konal 25.10.2018, sa niesol v znamení babieho leta, šarkanov, jesenného počasia a najmä úcty k starším.
V troch vstupoch sa koncertnou sálou našej ZUŠ niesli tóny skladieb a piesní, ktoré predviedli žiaci: Radičová Elena, Radičová Valentína, Krištofová Aneta, Sojková Katka, Oláhová Eva, Sabacká Alžbeta, Bodolló Daniel, Radičová Janka, Kheloufi Sarah, Piater Matej, Mesiariková Bianka, Bobák Zoltán, Černák Urban, Salay Giulio, Cibuľová Tamara, komorný husľový súbor, komorný spevácky zbor.
Šikovným hudobníkom patrí poďakovanie za to, že spríjemnili divákom jesenný podvečer a ich učiteľom za svedomitú prípravu na vystúpenie.
 
 

Hudobná dielňa

 
Začiatkom tohto školského roku sme nadviazali užšiu spoluprácu so ZŠ Klokočova v oblasti hudobnej výchovy a umenia. Náš spoločný projekt Jeseň - Zima - Jar - Leto je zameraný na detskú spontánnosť, hravosť, elementárne činnosti a ich využitie v skupinových aktivitách. V októbri sme so žiakmi 2.-4. ročníka I. stupňa ZŠ pracovali s piesňami s jesennou tematikou a na spoločných stretnutiach naša činnosť vyústila do prevedenia piesne Prší, prší s doprovodom zvonkohier, rytmických paličiek i mikroténových sáčkov. Príjemne a tvorivo strávený čas v priestoroch hudobného odboru ZUŠ Hnúšťa si všetci radi zopakujeme a tešíme sa na zimu!

Mgr. G. Fussyová, DiS.art
 
 

Umenie zblízka

 
27.september 2018 patril úspechu výtvarníkov našej ZUŠ. Zavŕšením projektu Umenie zblízka je
pravidelne slávnostná vernisáž výtvarných prác, ktorá je spojená s odovzdávaním ocenenia
vybraným autorom. Jedným z nich sa stal aj D. Leng z našej ZUŠ. Ocenený bol aj uč. M.Bračo, ako pedagóg, pod ktorého vedením Dalko uspel.
Okrem vystavenia súťažných prác, sa tieto stali súčasťou katalógu, ktorý je vydávaný na záver každého ročníka. Na jeho stránkach môžete vidieť aj práce našich ďalších žiačok: L. Migaľovej, L.R. Bálintovej, E. Kovalančíkovej.
Na záver ešte zdôrazníme, že sme uspeli v konkurencii 1400zaslaných prác.
 
 

Darček pre starých rodičov

 
V utorok sme naučili predškolákov z MŠ Nábrežie Rimavy ako uplstiť brošňu v tvare kvetu. Prišli k nám, aby strávili tvorivé predpoludnie v dobrej nálade. Uplstili sme spoločne základ pre brošne, ktoré už detičky dokončia vo svojej škôlkárskej triede. Je ešte potrebné s pomocou pani učiteľky prišiť korálky a pripevníť zapínanie.

Hotové umelecké diela sa stanú darčekom pre starých rodičov.

 
 

Rozlúčkový koncert

 
Rozlúčkovým koncertom, spojeným s výstavou prác výtvarníkov sme slávnostne uzatvorili celoročné snaženie. 21.júna 2018 sa v MsKS v Hnúšti rozozneli hudoné nástroje a hlasy našich žiakov.
Na záver koncertu sa predvietli absolventky 4.ročníka prvej časti prvého stupňa základného štúdia svojou choreografiou. Ing. J. Sabacký, predseda ZRPŠ, spolu s riaditeľom školy Mgr. M. Bračom, sa prihovorili prítomným a dievčatám odovzdali pamiatkové darčeky.
Teraz sa už všetci naši žiaci tešia na prázdniny. My im želáme veľa krásnych zážitkov, ktoré si porozprávame v septembri, na začiatku školského roka 2018/2019.

 
 

Úspech výtvarníkov

 
V školskom roku 2017/2018 sme v okresnom kole súťaže Vesmír očami detí získali vzácne ocenenia. Lucka Pastýrová obsadila 1. miesto vo 4.kategórii, a rovnako Lea Bálintová sa umiestnila na 1.mieste v 5.kategórii. Obe víťazky získali postup do celoslovenského kola, spolu s prácou Zojky Vargicovej, ktorá sa umiestnila medzi piatimi postupujúcimi vo svojej kategórii.
Úspech našich žiačok pokračoval aj naďalej a Lucka i Lea sa zaradili medzi ocenené žiačky v celoslovenskej konkurencii.
Dievčatám srdečne gratulujeme.

 
 

Absolventský koncert

 
14.júna 2018 sa absolventi hudobného a výtvarného odboru našej školy slávnostne prezentovali na Absolventskom koncerte spojenom s výstavou absolventských výtvarných prác. Tento rok si naši hudobníci pripravili a hosťom prečítali pár slov o sebe a svojich záujmoch. Rovnako sa prítormným prihovoril aj riaditeľ školy, Mgr. Miroslav Bračo a za rodičov predseda Rodičovského združenia pri ZUŠ v Hnúšti, Ing. Ján Sabacký.
Celý koncert sa niesol v príjemnej rodinnej atmosfére, ktorú zavŕšil predseda RZ odovzdaním malých darčekov na pamiatku, v podobe hrnčekov s menami absolventov.

 
 

Momentky z absolventských skúšok 2018

 
 

ZUŠ na Hrebendovej kapse

 
Ani 19.ročník sme nevynechali a 1.júna 2018 sme boli súčasťou oceňovania literárnych prác žiakov.
Žiaci výtvarného odboru ZUŠ vytvorili ilustrácie víťaznej práce predošlého ročníka. Učiteľ Majoroš zas zhudobnil dve z básní, ktoré spoločne so žiačkou HO Timeou Demeterovou predviedli prítomným hosťom. Ocenenou sa stala výtvarná práca Livky Migaľovej. Srečne blahoželáme a tešíme sa na nasledujúci, jubilejný ročník.
ZUŠ Hnúšťa
 
 

Veľký úspech malej školy

 
18. mája 2018 sa uskutočnil 0. ročník celoslovenskej súťaže v sólovej hre na sláčikové nástroje a v komornej hre rôznych nástrojových zoskupení "Detvianska zlatá struna".
Do súťaže sa zapojilo 27 škôl z celého Slovenska. Z rúk umeleckého garanta súťaže MgA. Vladimíra Harvana, Art.D a predsedov odborných komisií si ocenenia prevzali aj naši žiaci - Dušan Radič, 1. ročník 1B, umiestnenie v zlatom pásme v kategórii s najväčším zastúpením súťažiacich a Aneta Krištofová, 4. ročník 1B, umiestnenie v striebornom pásme.
Gratulujeme obom úspešným žiakom a ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu našej ZUŠ i nášho mesta Hnúšťa. Vďaka patrí aj vyučujúcej, Mgr. G. Fussyovej, DiS.art, korepetítorovi G. Horváthovi, DiS.art a rodičom žiakov za zabezpečenie odvozu súťažiacich.
 
 

Mamičke

 
V tvorení pre maminky sme u nás v ZUŠ pokračovali 3.mája 2018. Navštívili nás žiaci 2.A triedy zo ZŠ J.F.Rimavského, s pánom učiteľom Mirkom Belicom. Deti plstili kvetinové brošne. Mokré časti plstených kvietkov sme dali usušiť.
O týždeň navštívila pani učiteľka Anička deti v škole a počas výtvarnej výchovy ich spolu dokončili. Ponašívali farebné korálky a pán učiteľ pripvenil brošňové zapínanie a usilovne vťahoval nite do ihiel...
Hneď na druhý deň, 11.mája, prišli k nám do výtvarnej žiaci 2.B.triedy, v sprievode pani učiteľky Helky Kretovej a vymodelovali maminkám srdiečka z hliny, ktoré odliali zo sadry... Kým sadra vytvrdla, poukazovali sme zvedavcom hnčiarske kruhy, vypaľovaciu pec i všetko náradie na prácu s hlinou. Nakoniec si každý odniesol svoje srdiečko.
Tešíme sa, že aj vďaka nám sa mamičky potešia z krásneho darčeka.
 
 

Tvorivé dielne ku Dňu Matiek

 
Vo štvrtok, 26. apríla, sme tvorili spoločne so žiakmi ZŠ Klokočova. Keďže sa blíži Deň matiek, náš workshop sa niesol práve v duchu tohoto sviatku. Deti pracovali v dvoch skupinkách. Jedna vyrobila technikou grafiky pohľadnicu pre mamu a v druhej sa tvorili srdiečka z hliny, ktoré sme nakoniec odliali zo sadry. Potom sa obe skupinky vymenili a každý pripravil pre svoju maminku dva krásne darčeky.
 
 

Presadil sa v medzinárodnej konkurencii

 
Dňa 11.04.2018 si na Radnici v Lučenci slávnostne prebral cenu medzinárodnej výtvarnej súťaže Ríša fantázie 2018, žiak ZUŠ Hnúšťa, Dalibor Leng.
Získal jedno z dvoch hlavných ocenení a to Cenu Matice Slovenskej. Sme radi, že sme sa opäť nestratili v konkurencii 95 škôl s 1164 prácami z 9 krajín sveta.
Výhercovi srdečne gratulujeme a poďakovanie patrí aj jeho rodičom za dopravu na túto peknú akciu.
ZUŠ Hnúšťa
 
 

Deň učiteľov

 
Deň učiteľov sa v ZUŠ začal trošku netradične. Ráno o ôsmej sme boli pogratulovať kolektívu učiteľov v ZŠ Klokočova. Hudobné darčeky odovzdali žiaci husľového oddelenia, ku ktorým sa pridali aj Tomáš a Tamarka. Milí kolegovia - ďakujeme za pozvanie.
 
 

Výberové konanie

 

Popoludnie snov lásky

 
Vo štvrtok, 15.februára 2018, ZUŠ v Hnúšti žila valentínskou atmosférou.
V podaní žiakov i pedagógov si hostia vypočuli milé valentínske darčeky na koncerte s romantickým názvom Popoludnie snov lásky.Vymysleli ho žiaci hudobného odboru. Rovnako žiačky HO Lucka Kaločaiová a Barborka Sabacká predniesli sprievodné slovo, no a samozrejme naši interpreti sú žiakmi našej ZUŠ. Svoje umenie predviedli tí, ktorí sa venujú hre na hudobnom nástroji pár mesiacov i tí, ktorí navštevujú školu niekoľko rokov. Každý interpret si vyslúžil úprimný potlesk obecenstva.
Ďakujeme všetkým za pekné hudobné valentínky.
 
 

Úspešný 14.február

 
Deň sviatku sv. Valentína bol pre žiakov našej školy úspešný. 14.02.2018, na krajskom kole HA v Hriňovej, získali žiaci v A kategórii 3. miesto a súťažiaci C kategórie ( B. Sabacká, L. Kločaiová, T. Spodniak) si svojim víťazstvom zaistili účasť na jubilejnom XX. celoslovenskom kole! Gratulujeme Vám a držíme palce, nech to aj o mesiac vyjde s umiestnením zase :-) .
 
 

Správa o výsledkoch

 

Kúzlo Vianoc

 
11.12.2017 sa Kultúrnym domom v Hnúšti rozozneli tóny skladieb, ktoré si pod vedením pedagógov pripravili žiaci ZUŠ.

Vystúpili žiaci: Dušan Radič- husle, Nina Hulmanová – keyboard, Peter Hronec – flauta, Tamarka Sýkorová – flauta, Lucy Černáková – husle, Tatiana Lorenčíková – gitara, Janka Horváthová – spev, súrodenci Sabackí – klavír, keyboard, Lea Vojenčiaková - klavír, Aneta Krištofová - husle, Roan Sedlařík - gitara, Tomáš Spodniak – klavír, Lucia Kaločaiová – husle, Miriam Lásková – spev, Lenka Svinčiaková – spev, Kamila Oláhová – spev, Komorný husľový súbor, Komorný spevácky zbor, žiačky tanečného oboru.

Každý hosť si okrem príjemnej nálady a zážitkov mohol odniesť aj keramického anjelika pre šťatie, ktorých vyrobili žiaci výtvarného odboru.

Spoločne s účinkujúcimi sme sa preniesli do vianočnej atmosféry, za čo patrí veľká vďaka všetkým, ktorí sa podieľali na "Kúzle Vianoc".
 
 

Vystúpenia našich hudobníkov

 
Od začiatku školského roka žiaci hudobného odboru vystúpili na niekoľkých podujatiach.

V októbri potešili divákov „Jesenným žiackym koncertom“, na akcii Kytica vďaky v Knižnici prof. Štefana Pasiara, či v Klube seniorov. V novembri zas „Koncertom pre deti z Komunitného centra v Hnúšti“.

V súčastnosti už žiaci pod vedením svojich pedagógov usilovne cvičia na vianočný koncert. Tento rok sme v škole zorganizovali súťaž o vymyslenie jeho názvu. Porotu tvorili učitelia ZUŠ. Spomedzi všetkých návrhov porota vybrala „Kúzlo Vianoc“. Autorkami sú hneď dve súťažiace, Terezka Račáková a Timea Jakabšicová. Dievčatám srdečne blahoželáme.

Tešíme sa na stretnutie s Vami pri „Kúzle Vianoc“.
 
 

Hrali sme sa s hlinou

 
16.11.2017 dopoludnia ožili priestory výtvarného odboru ZUŠ vďaka tomu, že naše pozvanie prijali detičky z MŠ Nábrežie Rimavy. Prišli sa k nám pozrieť spolu s pani učiteľkami Želkou a Evkou. My sme si pre nich pripravili zoznámenie sa s hlinou. Deti si z hliny vymodelovali medaily, ktoré sme potom odlievali do sadry. Kým sme čakali na jej vytvrdnutie, pozreli sme si ako vyzerá keramická pec a ako sa pracuje na hrnčiarskom kruhu. Okrem zážitkov si detičky so sebou odniesli aj svoje krásne výtvory.

Ďakujeme za príjemne strávené dopoludnie a tešíme sa na ďalšie stretnutie s malými šikovníkmi.
 
 

Rozlúčkový koncert

 
Na koncerte s príznačným názvom "Rozlúčkový", žiaci predviedli svoje celoročné snaženie. Husle, gitara, klavír, keyboard, spev, bicie i flauta spríjemnili divákom pondelkové popoludnie. Koncert ukončili dvoma choreografiami žiaci tanečného odboru. Vo vstupnej hale zas výtvarný odbor pripravil výstavu svojich prác.
Vystúpili tí najmenší, ktorí sú ešte len na začiatku štúdia v ZUŠ, ako aj ich starší spolužiaci. Každý divák tak mohol vidieť, ako žiaci v jednotlivých ročníkoch napredujú.
V sprievodnom slove učiteľka Füssyová zhrnula všetky aktivity i úspechy žiakov a školy za celý školský rok.
Aj keď si žiaci vysvedčenie prevezmú až v piatok 30.06., pomyselné hodnotenie za svoju prácu dostali v podobe potlesku a uznania publika už na našom "Rozlúčkovom koncerte". Veľký aplauz si zaslúžil každý účinkujúci.

 
 

Absolventský koncert

 
V utorok, 13.júna, sme zavŕšili skúškové obdobie našich absolventov. Im patril aj koncert, na ktorom vystúpili tí, ktorí úspešne zvládli záverečné skúšky. V príjemnej atmosfére predviedli poslucháčom svoje umenie. Pri vstupe do koncertnej miestnosti si hostia mohli pozrieť aj výstavu výtvarných prác absolventov výtvarného odboru. Po odznení poslednej skladby sa žiakom i učiteľom prihovoril za všetkých rodičov pán Sabacký a absolventi si prevzali na pamiatku malý darček. Všetkým srdečne gratulujeme. Veríme, že to čo sa počas štúdia v ZUŠ naučili, budú aj naďalej rozvíjať a prehlbovať. Veľké poďakovanie patrí aj učiteľom, ktorí svojich žiakov doviedli k tomuto slávnostnému okamihu.
 
 

Záverečné skúšky v ZUŠ

 
V tomto školskom roku sa záverečné skúšky uskutočnili 6.-8.júna. Žiaci absolvovali v hudobnom a výtvarnom odbore. Hudobníci ukázali svoje znalosti z hudobnej náuky, a zručnosti v hre na nástroj a speve. Výtvarníci obhajovali svoje výtvarné práce.
A tu sú mená našich absolventov.
Hudobný odbor: Miriam Baranová, Alica Brsková, Milan Čonka, Dávid Dani, Andreas Deme,Timea Demeterová, Monika Gallová, Andrea Karaffová, Viktória Lásková, Roan Sedlařík, Tatiana Schmidtová, Lenka Svinčiaková
Výtvarný odbor:Viktória Bagačková, Daniel Bodolló, Natália Cikraiová, Vivien Čierna, Nikoleta Katreniaková, David Koutecki, Michal Leng, Kristína Moncoľová, Terezka Račáková, Viktória Tóthová, Tereza Zdútová
 
 

V ZUŠ-ke sa opäť plstilo

 
7.júna nás v ZUŠ-ke navštívili deti z MŠ Klokočova. Pripravili sme si pre ne workshop, na ktorom sa plstilo.
Malí šikovníci si vyrobili náramky, čelenky a tí najtrpezlivejší aj dlhý náhrdelník. Počas workshopu deti spoznali nový materiál a vyskúšali si techniku mokrého plstenia. Nechýbala ani dobrá nálada, veľa porozlievanej vody a mydlovej peny na rukách. Detičky perfektne zvládli aj navliekanie plstených i sklenených korálok pomocou ostrej ihly. Veď posúďte sami. :-)
 
 

ZUŠ počas DNÍ MESTA

 
Súčasťou 18. ročníka regionálnej súťaže Hrebendova kapsa, ktorej vyhodnotenie je súčasťou Dní mesta Hnúšťa, bola aj naša ZUŠ.
Výtvarníci, pod vedením učiteľov Mgr. Miroslava Brača a Mgr. Anny Černákovej, PhD., ilustrovali víťaznú prácu predošlého ročníka. Ocenenie získala Eliška Mária Pastorková, ktorá stvárnila literárnu prácu Zuzany Ďuricovej / "Všetci za mňa, ja za jedného" /.
Učiteľ hudobného odboru Peter Majoroš, DiS.art., zhudobnil báseň "Žabka", ktorú interpretovala žiačka hudobného odboru Lucia Jakabšicová a báseň "Hra", ktorú na odovzdávaní cien zaspievala Timea Demeterová.
Popoludní,žiaci tanečného odboru pod vedením Zuzky Dobošovej, ukázali svoj talent vystúpením v amfiteátri.
 
 

Návšteva zo škôlky

 
Aj tento školský rok sme nadviazali na tradíciu tvorivých dielní s našimi kamarátmi zo škôlky. 31.05. sme privítali detičky z MŠ Nábrežie Rimavy s pani učiteľkou Julkou a Evkou. Vyskúšali sme ako funguje grafický lis, ukázali ako tvoria grafiku ich starší kamoši-školáci. Napokon si deti vytvorili krásne grafiky, ktoré si odniesli so sebou na pamiatku. A my, učitelia výtvarného odboru, sa tešíme na ďalšie takéto milé stretnutia.
 
 

Žiacky koncert

 
V máji sa uskutočnil v koncertnej miestnosti ZUŠ žiacky koncert. Aj keď v týchto dňoch vonku panovalo sychravé počasie, účinkujúci svojimi výkonmi vytvorili pre divákov príjemnú atmosféru.
 
 

Správy ZUŠ o výsledkoch

 

Fašiangy, Turice, Veľká noc príde...

 
Práve táto ľudová pieseň bola podnetom pre žiakov ZŠ Klokočova a učiteľov ZUŠ v Hnúšti, aby sa stretli na workshope 22. marca 2017 a spojili nielen dlhodobé tradície kreťanských a pohanských zvykov so súčasnými trendami, ale aj tvorivé činnosti v hudobnom, tanečnom a výtvarnom odbore. Výsledkom jednotlivých kreatívnych činností (hra na ľahkoovládateľných hudobných nástrojoch, použitie orffových nástrojov, boom shakrov, zvonkohier, výroba kvetinových čeleniek a nácvik choreografie ľudového i moderného tanca) bola prezentácia prijatia tradície v „novom šate“ pred žiakmi druhého stupňa ZŠ Klokočova na záver tohto predpoludnia plného edukačných činností.
O spojenie tradícií a súčasných trendov, ZŠ a ZUŠ, odborov HO, VO a TO, žiakov a učiteľov dvoch škôl, žiakov mladších i starších, dievčat a chlapcov sa zaslúžili Mgr. Ľ. Henčová, Mgr. G. Füssyová, Dis.art, Z. Dobošová, Mgr. A. Černáková, PhD., P. Majoroš, DiS.art, E. Füssyová, a M. Nírházová.
Tešíme sa na ďalšie stretnutie v zime!
 
 

Vesmír očami detí

 
Každý rok sa žiaci VO našej školy tešia na vyhlásenie súťaže Vesmír očami detí.Tento rok do celoslovenského kola celkovo postúpilo 25 prác v piatich kategóriách. Porota vyberala spomedzi 260 prác. Vo 4.kategórii sa na druhom mieste umiestnila Viktória Bagačková (4.roč.) a na postupovom mieste skončila aj jej mladšia sestra Tímea Bagačková (3.roč.). Dievčatám k postupu srdečne blahoželáme a držíme palce!
 
 
 
 
 

Vianočný koncert

 
Na Vianoce sa deti tešia odjakživa. K prípravám, tajomnému očakávaniu darčekov, stromčeku, rozprávkam a rôznym rodinným rituálom v našej ZUŠ neodmysliteľne patrí každý rok i Vianočný koncert žiakov. Decembrový podvečer zaplnili kinosálu MsKS nie len rodičia, starí rodičia a priatelia našich žiakov, ale aj vianočné melódie a koledy, ktoré vystihli toto krásne predvianočné obdobie. Malé veľké prekvapenie si pripravili aj žiaci TO a milými výtvarnými dielkami pre zúčastnených prispeli i žiaci výtvarného odboru.

Najkrajšie darčeky, tie nie sú v krabičkách,
tie máme ukryté len v našich srdiečkach.
V ten večer vianočný skúsme si ich priať,
možno ich prinesie ten, kto má nás rád :)

Šťastné a veselé Vianoce prajeme!
 
 

Plstenie pre dobrú vec

 
Projekt Babka k babce budú kapce – a nielen to, ktorý pdoporil MAS Malohont, sme 12.11. ukončili plstením pre dobrú vec. Predpripravené pletené kapsičky, uplstené v pračke, sme dotvorili. Každý mal možnosť pracovať podľa svojej fantázie a chuti. Niekoľko taštičiek sme ozdobili suchým plstením, niekde prišili aplíkácie z filcu, či drobné kovové prívesky a korálky. Aj ramienka na zavesenie vznikali spôsobmi od výmyslu sveta. Popri práci lektorka predviedla ukážku plstenia na lopte. Teraz nás čaká prišiť ešte pár gombičiek, všetko pekne zabaliť a doručiť deťom do nemocnice v Banskej Bystrici, ktoré Vianoce nebudú tráviť doma, so svojimi rodinami.

Veľká vďaka patrí Gabriele Füssyovej, ktorá významne pomohla pri príprave workshopu, pletením materiálu na tašky a samozrejme aj všetkým zúčastneným!!!
 
 

Vlnené šatky

 
V sobotu 05.11.2016 sme sa v ZUŠ-ke pripravili na zimu. Pri práci sme sa všetci poriadne zapotili, keďže úloha bola náročná. Výsledkom sú príjemne mäkké vlnené šatky, ktoré dámy ocenia počas chladných dní. Všetky sú originálne a jedinečné, ako ich autorky.
Posledné stretnutie pri plstení nás čaká 12.11. Tentokrát vďaka MAS Malohont, ktorý podporil náš projekt, potešíme deti, ktoré Vianoce strávia v nemocnici.
 
 

Plstené papučky

 
V sobotu 29.10.2016 sme v ZUŠ-ke vo veľkom plstili papučky. Najprv si každý pripravil šablónu na svoju nohu. Začali sme s ukladaním plste, kropením vodou a jemným masírovaním, až kým papučky neboli takmer hotové. Potom nastala fáza plstenia "s nohami na stole". Aj keď možno niekto na začiatku zapochyboval, či sa to dá zvládnuť, na záver workshopu si každý niesol so sebou krásne a originálne papučky. Samozrejme celá akcia sa nezaobišla bez kopy zábavy a dobrej atmosféry, za ktorú patrí všetkým zúčastneným veľká vďaka. A vďaka patrí aj MAS Malohont, za finančnú podporu nášho projektu, ktorý spája skvelých ľudí. :-)
 
 

Plstené záložky

 
Sobotné dopoludnie (22.10.2016) sme venovali plsteniu záložiek v Knižnici prof. Š. Pasiara. Okrem domácich, sa k nám pridali aj dievčatá z Talianska. Hneď po krátkom úvode sa 18 párov šikovných rúk usilovne pustilo do práce.
Najprv sme si ihlami (suché plstenie) vytvarovali guľôčky, potom mokrou technikou doplstili a rovnako uplstili korálkové-"cukríky". Potom si každý vybral z množstva kovových príveskov a korálok tie, ktoré mu padli do oka.
A nakoniec sa v dobrej nálade-ako vždy, už len navliekalo, viazalo a strihalo.
S novými záložkami sa bude určite čítať príjemne a štýlovo.
Ešte nás, vďaka finančnej podpore MAS Malohont, čaká niekoľko stretnutí pri plstení. Tešíme sa na všetkých, ktorí majú chuť si túto techniku vyskúšať.
 
 

Jesenný koncert v ZUŠ

 
Vo štvrtok 20.10.2016 sa z koncertnej miestnosti v ZUŠ ozývali tóny skladieb, ktoré interpretovali žiaci hudobého odboru. Sme radi, že naši hostia si prišli vychutnať príjemnú atmosféru koncertu a aspoň na pár okamihov ušli pred nepriaznivým jesenným počasím, aby zohriali a potešili svoju dušu a myseľ.
 
 

Plstené kapsy, kapsičky, kapsulienky

 
Projekt ZUŠ, Babka k babce budú kapce - a nielen to, realizovaný s finančnou podporou MAS MALOHONT, pokračoval 08.10.2016 ďalším stretnutím.
Kapsy, kapsičky aj kapsulienky si odniesli účastníci workshopu s rovnakým názvom. Po pomalom a precíznom rozložení materiálu na šablónu sa začalo pomaličky a opatrne mydliť, kropiť, plstiť, otáčať, vrstviť a tak stále dookola, až kým sa spod šikovných rúk neukázali takmer hotové diela. Na domácu úlohu dostali všetci prišiť zapínanie na kabelky a upevniť retiazku, či šnúru na rameno.
Ako vždy, aj dnes sa tvorilo v skvelej atmosfére. A samozrejme, veľké ĎAKUJEM za koláčiky, na ktorých sme si po ťažkej drine pochutnávali. :-)
Najbližšie sa stretneme v knižnici, priatelia !!!
 
 

Nunoplstenie

 
Nunoplstenie je úspešne za nami a dámy sú okrášlené jedinečnými hodvábnymi šálmi. Aj keď nám zrána bolo trošku chladno, hneď po prvých minútach bolo jasné, že sa poriadne zapotíme. :-) Naše najmladšie účastníčky sa stihli okrášliť aj vlastnoručne plsteným náramkom. Výsledky určite stoja za to, posúďte sami.

Sme radi, že sme opäť mali možnosť spojiť tvorivých a šikovných ľudí na pôde ZUŠ. Vďaka finančnej podpore MAS Malohont, náš projekt "Babka k babce budú kapce - a nielen to" pokračuje a už teraz sa môžete tešiť na nové a krásne výsledky práce šikovných rúk. Čoskoro dovidenia!!!
 
 

Pohľadnice ku dňu matiek

 
 
 
 
 
ZUŠ v Hnúšti - výsledky školy v Hnúšti
 

V ZUŠ-ke rozkvitli kvety

 
Vďaka finančnej podpore MAS Malohont sme 15.09. zorganizovali tretie stretnutie pri plstení. Veľmi sa tešíme, že i napriek voľnému dňu sa u nás stretla skvelá partia tvorivých ľudí. Tentokrát si účastníci vyskúšali techniku mokrého plstenia. Aj keď sa už blíži jeseň, v ZUŠ-ke rozkvitli krásne farebné kvety. No a keďže spoločný čas nám ubehol veľmi rýchlo a kvetiny potrebovali ešte doschnúť, všetci dostali malú domácu úlohu. Prišiť na hotové diela brošňové zapínanie, či sponu do vlasov, aby aj okolie mohlo obdivovať ich šikovné ruky. Našou domácou úlohou je pripraviť ďalší workshop pre všetkých nadšencov plstenia!!! :-)
 
 

Workshop „Plstenie pre začiatočníkov“

 
Školský rok ešte nezačal a vo výtvarnej sa tvorilo jedna radosť už teraz. Rozbehli sme projekt Babka k babce budú kapce - a nielen to.
V priestoroch ZUŠ-ky sa stretli šikovní ľudia, aby si na prvých dvoch stretnutiach vyskúšali techniku suchého plstenia. Otestovali i svoju trpezlivosť a občas aj dopichali prsty. No aj tak panovala dobrá nálada, tvorivá atmosféra a vzniklo množstvo krásnych drobností. Tešíme sa na ďalší workshop, na ktorom sa ozdobíme plstenými kvetinami. :-)
 
 

Rozlúčkový koncert

 
Vo štvrtok 16.06 naši žiaci vystúpili na poslednom koncerte v tomto školskom roku. Divákom sa predviedli v speve, hre na gitare i klavíri. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia na koncertoch v školskom roku 2016/2017. :-)
 
 

Noc hudby

 
17.06. sa v parku pri knižnici Š. Pasiara v Hnúšti stretli milovníci hudby na podujatí s príznačným názvom NOC HUDBY.
Hlavným hosťom podujatia bola rodáčka z Hnúšte Eva Cáhová (klavír). Priviedla si aj hostí, kolegu z AU v Banskej Bystrici Stanislava Bartka (spev), študentov AU Mateja Gollnera (piccolo trúbka) a Zuzanu Mega (priečna flauta).
Lucka Kaločaiová a David Oláh, žiaci ZUŠ, interpretovali skladby, s ktorými na súťažiach získali viaceré ocenenia.
O rok príďte hudbu hudbou velebiť spolu s nami aj Vy :-)
 
 

Boli sme pri tom

 
Nášmu rodákovi a čestnému občanovi mesta Hnúšťa Prof. Jánovi Valachovi bol 4. 5. 2016 udelený čestný titul doctor honore causa. Pri tejto príležitosti vedecká rada UMB v Banskej Bystrici zorganizovala podujatie, ktorého sa 14. 6. 2016 zúčastnili aj zástupcovia ZUŠ Hnúšťa Mgr. G. Füssyová, P. Majoroš, DiS.art, L. Kaločaiová a D. Oláh. V ich podaní spolu s doc. E. Cahovou odznel záverečný chorál mystického oratória Klepáč / Zvon. Súčasťou podujatia bolo aj predstavenie dokumentárneho filmu z cyklu Portréty úspešných Slovákov vo svete – Ján Valach v réžii Dr. Dušana Tótha. Hnúšťanská premiéra dokumentu sa uskutočnila 9. 6. 2016, na STV 2 bude odvysielaný 5. júla 2016 vo večerných hodinách.
Mgr. G. Füssyová
ZUŠ Hnúšťa
 
 

Tvorivé stretnutie so škôlkármi

 
Sériu tvorivých stretnutí so škôlkármi sme dnes zavŕšili. Deti a ich pani učiteľky Julka a Želka z materskej školy Nábrežie Rimavy prišli k nám, aby sa zahrali na grafikov. Všetci usilovne pracovali. Kreslili, valčekovali, odtláčali a výsledok stál za to. Najodvážnejší asistoval aj pri práci s grafickým lisom. Ďakujeme, za príjemne strávený čas. A keďže sa nám toto spoločné tvorenie páčilo, budúci školský rok sa tešíme na ďalšie, podobné stretnutia s detičkami u nás v ZUŠ. :-)
 
 

Hrali sme sa na grafikov

 
Dnes sme sa na malých grafikov hrali s detičkami z MŠ Klokočova. Pri práci pomáhali aj ich šikovné pani učiteľky Kristínka a Evka. Každý si pripravil matricu s obrázkom, navalčekoval ju farbou a odtlačil. Predviedli sme aj prácu s grafickým lisom, kde deti najviac zaujalo veľké kormidlo. Vznikli krásne diela, ktoré si malí umelci odniesli do škôlky. Dúfame, že sa u nás všetci cítili príjemne a okrem výkresov, odišli aj s dobrou náladou. :-)
 
 

Medzinárodná súťažná prehliadka Júliusa von Beliczayho

 
Táto súťažná prehliadka sa i v roku 2016 konala na počesť Júliusa von Beliczayho, hudobného skladateľa, pedagóga a komárňanského rodáka (nar. 10. 8. 1835 Komárno, umr. 30. 4. 1893 Budapešť). Cieľom súťažnej prehliadky je viesť mládež pod vedením pedagógov k zvyšovaniu svojho interpretačného majstrovstva v sólovej hre na husliach a v komornej hre rôznych nástrojových zoskupení.

8. ročníka tejto súťaže sa 2.- 4. júna 2016 zúčastnili aj dvaja žiaci ZUŠ v Hnúšti – David Oláh (3. roč. 2. časti 1. stupňa ZŠ) a Lucia Kaločaiová (4. roč. 1. časti 1. stupňa ZŠ) z triedy Mgr. Gabriely Füssyovej. Po úspechoch na nadregionálnej súťaži Pódium mladých umelcov (obaja umiestnení v zlatom pásme) a celoslovenskej súťaži v hre na sláčikové nástroje v Brezne (zlaté a strieborné pásmo) ich úsilie vyústilo do umiestnenia v silnej konkurencii súťažiacich zo Slovenska, Maďarska a Rakúska v striebornom (David Oláh) a bronzovom pásme (Lucia Kaločaiová). Diplom za vynikajúcu korepetíciu získala aj docentka Akadémie umení v Banskej Bystrici Eva Cáhová.

Touto cestou ďakujeme PaedDr. E. Čunderlíkovej a RW-Tech Guma, s. r. o. za sponzorský príspevok, Mestskému úradu Hnúšťa za prevoz súťažiacich z Komárna domov a organizátorom za bezproblémový priebeh súťaže. S ich pomocou sa podarilo udržať Davida a Luciu v dobrej psychickej pohode, zabezpečiť im potrebné pohodlie v súvislosti s prípravou na súťažný umelecký výkon a odmeniť ich radosť z hry.
 
 
 

Záverečné skúšky v ZUŠ

 
30. máj sa u nás v škole niesol v duchu záverečných skúšok. Žiaci hudobného odboru písali test z hudobnej náuky, riešili úlohy na interaktívnej tabuli. Predviedli to, čo sa naučili zahrať na hudobných nástrojoch a aj prezentovali svoje teoretické práce. Žiačky výtvarného odboru vystavili maľby a kresby na tému zátišie, ktoré úspešne obhájili. Pre všetkých to bol dlhý a náročný deň, z ktorého si odnesú veľa spomienok a pocit z dobre vykonanej práce. :-)
 
 

Hrebendova kapsa

 
Aj tento rok sme boli súčasťou literárnej súťaže Hrebendova kapsa. Žiaci výtvarného odboru stvárnili víťaznú prácu predošlého ročníka, Jarné slnko od Adriány Gavurovej. Autorke sa najviac páčil výkres Viktórie Tóthovej. Dve básničky z predošlých ročníkov zhudobnil pán učiteľ Peter Majoroš. Počas odovzdávania ocenení ich zaspievala žiačka Tímea Demeterová. Pán riadieľ Miroslav Bračo gratuloval oceneným autorm 17. ročníka súťaže, k dosiahnutému úspechu.
 
 

Láska medzi kvapkami dažďa

 
Jarné obdobie je prekrásne, zima ustupuje, prebúdza sa príroda. Máj sa traduje ako mesiac lásky, ktorá má veľa podôb. Jednou z nich je aj prejav úcty detí k matkám, otcom, starým rodičom i učiteľom, ktorí vkladajú do detí svoju nádej. Takúto úctu prejavili žiaci v rámci milého koncertu, ktorý sme pomenovali „Láska medzi kvapkami dažďa“. Vďaka za milé vystúpenie patrí všetkým účinkujúcim: L. Jakabšicovej, D. Šufliarskemu, D. Bodollóovi, E. Lázokovej, T. Demeterovej, M. Baranovej, V. Radičovej, R. Sedlaříkovi, P. Demeovi, K. Oláhovej, L. Svinčiakovej, L. Kaločaiovej, T. Spodniakovui, D. Oláhovi, a účinkujúcim v komornom speve a gitarovom súbore. Tešíme sa na ďalšie vystúpenia našich šikovných detí.
 
R. Sedlařík
R. Sedlařík
P. Deme
P. Deme
D. Bodolló
D. Bodolló
E. Lázoková
E. Lázoková
K. Oláhová
K. Oláhová
Komorný spev a gitara
Komorný spev a gitara
L. Jakabšicová, D. Šufliarsky
L. Jakabšicová, D. Šufliarsky
L. Kaločaiová
L. Kaločaiová
L. Svinčiaková
L. Svinčiaková
M. Baranová
M. Baranová
M. Lásková
M. Lásková
T. Demeterová, L. Jakabšicová
T. Demeterová, L. Jakabšicová
T. Demeterová
T. Demeterová
T. Spodniak
T. Spodniak
V. Radičová
V. Radičová
D. Oláh, L. Kaločaiová
D. Oláh, L. Kaločaiová
 

Šikovníci zo škôlky

 
 
V pondelok k nám do výtvarnej prišli kamaráti z MŠ Nábrežie Rimavy, s pani učiteľkou Ľubkou a Žanetkou. Strávili sme spoločne príjemné predpoludnie. S detičkami sme sa zahrali na grafikov, vytvorili sme matrice, ktoré deti potom odtláčali. Vyskúšali si aj prácu s grafickým lisom. Do škôlky si malí umelci odniesli svoje grafiky a určite aj dobrú náladu. Tešíme sa na ďalšie tvorivé stretnutie. :-)
 

Správy ZUŠ o výsledkoch

 
20 družstiev z 15-tich ZUŠ Slovenska postúpilo z krajských kôl na celoslovenské kolo vedomostnej súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord, ktoré sa uskutoční 20.- 22. marca 2016 v Hnúšti. V troch kategóriách zabojujú o hlavnú cenu - Cenu Prof. Jána Valacha. Tento rok si víťazné družstvo C kategórie bude môcť zmerať svoje vedomosti, zručnosti, rýchlosť, presnosť a logické myslenie i s družstvom z Liberca (ČR) v medzinárodnom kole.

Účastníci XVIII.ročníka celoslovenského kola podľa krajov:
Košický kraj - Michalovce (A, C kat.), Spišská Nová Ves (B kat.)
Prešovský kraj - Poprad (A, B kat.), Sabinov (C kat.)
Žilinský kraj - Tvrdošín (A kat.), Martin (B kat.), Trstená (C kat.)
Banskobystrický kraj - Hriňová (A kat.), Hnúšťa (B kat.), Krupina (C kat.)
Trnavský kraj - Sereď (A, B, C kat.)
Nitriansky kraj - Tlmače (A kat.), Levice (B kat.), Šahy (C kat.)
Bratislavský kraj - Bratislava, Vrbenského (A, B kat.)
 
 

Hnúšťanský akord

 
 
Predstavuje vedomostnú previerku žiakov I. stupňa ZUŠ s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti hudobnej náuky. Od roku 1998 sponzoruje ceny udeľované v tejto unikátnej súťaži profesor Ján Valach.

18 až 20 marec 2012 - víťazné družstvá krajských kôl vedomostnej súťaže žiakov ZUŠ si v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord opäť zasadnú za súťažné stoly, aby zavŕšili XIV. ročník tejto jedinečnej súťaže.

Prvýkrát v histórii sa okrem celoslovenského kola uskutoční aj nultý ročník medzinárodného kola, ktorého účastníkmi bude najšikovnejšie družstvo Slovenska a družstvo zo ZUŠ Ostrava-Petřikovice z Českej republiky B kategórii. Sprievodnými akciami tento rok bude po piatykrát Súťaž o titul MuMudr (Muzikant Mudrlant) a udeľovanie Ceny Juraja Hatríka. Význam hudobného aranžovania v systéme umeleckej pedagogiky ozrejmí zúčastnením Mgr.art Oľga Danášová – rodáčka z Hnúšte.

Úlohy na okresné kolo našej súťaže Hnúšťanský akord