Rada školy

 
 
Mgr. Anna Černáková, PhD. - predseda rady školy (volený zástupca pedagogických zamestnancov)
Martina Ďurianová – volený zástupca nepedagogických zamestnancov
PhDr. Margita Féderová - delegovaný zástupca mesta
Ing. Danka Kiráľová - delegovaný zástupca mesta
Mgr. Katarína Moncoľová - delegovaný zástupca mesta
Edina Füssyová – volený zástupca rodičov
Ing. Ján Antal – volený zástupca rodičov