Hnúšťanský akord 2018/2019

 
Vážení kolegovia, milí žiaci,

Otvorenie školského roka 2018/2019 máme za sebou a síce zostavovanie rozvrhov atriedna agenda nám ešte nejaký ten čas zaberie, nezabudnite si do plánu svojej školyzakomponovať zapojenosť do súťaže Hnúšťanský akord. Vašej priazni sa tešíme užod roku 1998 a tak ani tento rok neváhajte.
Zapojte sa, zabojujte a získajte cenu osobnosti svetového mena – Cenu Dr.h.c. Jána Valacha :)

Propozície XXI. ročníka, úlohy a zoznam jubilantov 2018 a 2019 si môžete nájsť vprílohe na stránke ZUŠ Hnúšťa – www.zushnusta.sk.Váš záujem zapojiť sa do okresných kôl avizujte na e-maile:hnustanskyakord@gmail.com alebo gabriela.fussyova@gmail.comPre rýchlu komunikáciu môžete využívať aj facebook súťaže:Hnúšťanský Akord HA.

Tešíme sa na Vás!
 

Hnúšťanský akord 2017/2018

 
Finále Hnúšťého akordu 2017/2018 rozhodlo o víťazoch


Jubilejný XX. ročník vedomostnej súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord zavŕšilo celoslovenské kolo, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 18. - 20. marca 2018 v spoločenskej sále MsKS Hnúšťa.
Účastníci sa začali schádzať v nedeľu poobede. V úvode stretnutia mladých teoretikov a ich vyučujúcich čakalo tradičné zahrievacie kolo v podobe súťaže o Titul . a Cenu prof. Juraja Hatríka. Po nej všetkých súťažiacich a hostí prišli pozdraviť pedagógovia a študenti Akadémie umení Banská Bystrica. Koncert bol opäť spestrením nedeľného popoludnia a žiasi mohli vypočuť diela pre saxofón, trúbku a priečne flauty.

Nedeľný večer patril tento rok vzácnym hosťom, ktorí sa zaslúžili o zrod a rozvoj súťaže a tiež o každoročné zabezpečenie i nerušený priebeh celoslovenských a medzinárodných kôl. Hostí privítal primátor mesta Mgr. Michal Bagačka a riaditeľ ZUŠ v Hnúšti Mgr. Miroslav Bračo. Pri príležitosti jubilea 20 rokov od zaradenia súťaže do súťaží MŠVVaŠ SR boli udelené Ďakovné listy Dr.h.c. Prof. Jánovi Valachovi, Mgr. Michalovi Bagačkovi, Ing. Jozefovi Kolesárovi, Mgr. Marte Jurčovej, PaedDr. Jánovi Palkovičovi, Mgr. Gabriele Füssyovej, DiS.art, PaedDr. Eve Čunderlíkovej, PhD., Doc. PaedDr. Mariánovi Janekovi, PhD., Mgr.art Zuzane Flamovej, ArtD., Mgr. Marte Pažickej, Ružene Droppovej, prof. Jurajovi Hatríkovi, Mgr. Martinovi Pliešovskému, Ing. Pavlovi Košarníkovi, Jaroslavovi Obrtancovi, Edine Füssyovej, Mgr. Diane Vojenčiakovej, Jaroslavovi Piliarikovi, Petrovi Majorošovi, DiS.art, Alene Bálintovej, Imrichovi Garlátymu a kolektívu hotela Robotnícky dom.

V pondelok ráno, 19. marca 2018 súťažiaci, učitelia, pozorovatelia a hostia zaplnili spoločenskú sálu kultúrneho domu. 122 zúčastnených privítal primátor mesta a poslanec NR SR Mgr. Michal Bagačka, riaditeľ ZUŠ v Hnúšti Mgr. Miroslav Bračo a autorka súťaže Mgr. Gabriela Füssyová. V rámci slávnostného otvorenia zástupca MŠVVaŠ SR odovzdal Ďakovné listy Ministerstva školstva SR pre Jána Valacha, Michala Bagačku, Gabrielu Füssyovú, Jána Palkoviča, Evu Čunderlíkovú a Juraja Hatríka. Po slávnostnom otvorení zasadli za stoly družstvá kategórie A.
Súťaž prebiehala v 3 kategóriách podľa veku a ročníka súťažiacich a v každej kategórii museli zvládnuť otázky i úlohy zo 4 oblastí hudobnej náuky. Maximálny počet získateľných bodov bol 465. Úlohy riešené hravou formou hodnotila odborná komisia v zložení PaedDr. Eva Čunderlíková, PhD., Doc. PaedDr. Marián Janek, PhD., Mgr.art Zuzana Flamová, ArtD., Marta Pažická, Mgr. Gabriela Füssyová a Ružena Droppová.

Úlohy v štyroch oblastiach hudobnej náuky boli i tento rok pre žiakov charakteru vedomostného, percepčého i zábavného. Najmotivujúcejším prvkom pre súťžiacich je naďhravá forma overovania vedomostí.

V A kategórii od začiatku boli družstvá zo ZUŠ Poprad, Krupina a Sereď tesne bodovo pri sebe, nakoniec poradie zostalo nasledovné:
1. miesto: ZUŠ Poprad – Prešovský kraj, 430 b (Mgr. Gabriela Leštachová Rošková)
2. miesto: ZUŠ Krupina – Banskobystrický kraj, 395 b (Mgr. Monika Jalšovská)
3. miesto: ZUŠ Sereď – Trnavský kraj, 375 b (Mgr. Magda Vrábelová)
4. miesto: ZUŠ Tvrdošín – Žilinský kraj, 350 b (Mgr. Katarína Zuberská)
5. miesto: ZUŠ Bratislava, sv.Cecílie – Bratislavský kraj, 325 b (Mgr. J. Majerníčeková)
6. miesto: ZUŠ Spišská Nová Ves – Košický kraj, 300 b (PhDr.Alexandra Schmidtová)
7. miesto: ZUŠ Šahy – Nitriansky kraj, 265 b (Mgr. Gabriel Kanta)

O napätie v sále sa postarali družstvá B kategórie, v ktorej sa uskutočnili rozstrely medzi 3. a 4. a aj medzi 1. a 2. miestom. Silne vyrovnané družstvá sa napokon umiestnili nasledovne:
1. miesto: ZUŠ Poprad – Prešovský kraj, 371 b (Mgr. Gabriela Leštachová Rošková)
2. miesto: ZUŠ Tvrdošín – Žilinský kraj, 370 b (Mgr. Katarína Zuberská))
3. miesto: ZUŠ Tlmače – Nitriansky kraj, 361 b (Mgr. Renáta Godová)
4. miesto: ZUŠ Michalovce - Košický kraj, 360 b (Anetta Vargová)
5. miesto: ZUŠ Galanta – Trnavský kraj, 315 b (Mgr. Anna Takáčová)
6. miesto: ZUŠ Krupina – Banskobystrický kraj, 300 b (Mgr. Monika Jalšovská)

Maximálny počet bodov 465 sa nepodarilo získať ani jednému družstvu, zato 360 bodov stačilo žiakom C kategórie zo ZUŠ Hnúšťa a Sabinov, aby sa postarali o napätie v sále, pretože až 2 rozstrely rozhodli o tom, že najvyššie ocenenie tejto súťaže – Cena Dr.h.c. Prof. Jána Valacha ostáva v Hnúšti.
1. miesto: ZUŠ Hnúšťa – Banskobystrický kraj, 361 b (Mgr. G. Füssyová)
2. miesto: ZUŠ Sabinov – Prešovský kraj, 360 b (Mgr. S. Džačovská)
3. miesto: ZUŠ Spišská Nová Ves – Košický kraj, 350 b (Mgr. S. Dvorský)
4. miesto: ZUŠ Levice – Nitriansky kraj, 335 b (Mgr. Eva Pankuličová)
5. miesto: ZUŠ Bratislava, Vrbenského – Bratislavský kraj, 330 b (PhDr. Oľga Duchová)
6. miesto: ZUŠ Trstená – Žilinský kraj, 270 b (Mgr. Zuzana Kolejáková)
7. miesto: ZUŠ Sládkovičovo – Trnavský kraj, 200 b (Mgr. Jana Foríšková)

Do súťaže sa ZUŠ z Českej republiky síce zapojili, ale v čase celoslovenského a tiež termínu medzinárodného kola sa partnerské školy pripravovali na návštevu v Šanghaji a hudobnú olympiádu v Talline. Naše nominované družstvá z Krupiny a Levíc (víťazi XIX. ročníka HA) tento rok nomináciu nevyužili a hudobnej olympiády sa nezúčastnia z rôznych dôvodov. Najbližšia nominácia sa uskutoční v roku2019.

Mgr. G. Füssyová, DiS.art
 
 
Milí akorďáci,

vstupujeme do mesiaca február, kedy v jednotlivých krajoch prebehnú krajské kolá súťaže Hnúšťanský akord a družstvá umiestnené na 1. miestach postúpia na celoslovenské kolo. Uskutoční sa v dňoch 18. - 20. marca 2018 v Hnúšti a už teraz sa môžete tešiť na hostí XX. ročníka, ktorými budú študenti a pedagógovia Akadémie umení v Banskej Bystrici, Juraj Hatrík, Eva Čunderlíková a Zuzana Flamová.

Krajské kolá skončili

A je rozhodnuté. Celoslovenského kola jubilejného XX. ročníka vedomostnej súťaže žiakov ZUŠ
v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord 2017/2018 sa zúčastnia víťazné družstvá krajských kôl, ktorými sú:

A kategória
Bratislavský kraj – ZUŠ sv. Cecílie, Bratislava
Nitriansky kraj – ZUŠ Šahy
Trnavský kraj - ZUŠ J. Fischera-Kvetoňa, Sereď
Žilinský kraj – ZUŠ Tvrdošín
Banskobystrický kraj – ZUŠ Krupina
Prešovský kraj – ZUŠ Poprad
Košický kraj – ZUŠ Spišská Nová Ves

B kategória
Trnavský kraj - ZUŠ J. Haydna, Galanta
Nitriansky kraj – ZUŠ Tlmače
Žilinský kraj – ZUŠ Tvrdošín
Banskobystrický kraj – ZUŠ Krupina
Prešovský kraj – ZUŠ Poprad
Košický kraj – ZUŠ Michalovce

C kategória
Bratislavský kraj – ZUŠ Vrbenského, Bratislava
Trnavský kraj - ZUŠ Sládkovičovo
Nitriansky kraj – ZUŠ Levice
Žilinský kraj – ZUŠ Trstená
Banskobystrický kraj – ZUŠ Hnúšťa
Prešovský kraj – ZUŠ Sabinov
Košický kraj – ZUŠ Spišská Nová Ves

Celoslovenské kolo sa uskutoční 18. - 20. marca 2018 v Hnúšti. Všetkým víťazom krajských kôl gratulujeme k postupu a tešíme sa na ich príchod do rodného mestečka Jána Valacha, sponzora hlavnej ceny súťaže Hnúšťanský akord.

Mgr. Gabriela Füssyová, DiS.artPREDBEŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM CELOSLOVENSKÉHO KOLA:


18. 3. 2018 - nedeľa
14.00 - 15.30 hod.: Príchod účastníkov
15.30 - 17.00 hod.: S ú ť a ž o Titul MuMudr. a Cenu prof. J. Hatríka v spoločenskej sále MsKS
(prof. Juraj Hatrík, PaedDr. Eva Čunderlíková, PhD. a Mgr. art. Zuzana Flamová, ArtD. )
17.00 – 18.00 hod.: Koncert študentov a pedagógov Akadémie umení Banská Bystrica
18.00 hod.: V e č e r a v hoteli Robotnícky dom

19. 1. 2018 – pondelok
7.00 _ 8.00 hod. : R a ň a j k y
8.00 – 8.30 hod. : Prezentácia súťažiacich
8.30 – 8.50 hod. : Slávnostné otvorenie XX. ročníka súťaže
8.50 – 10.00 hod. : Súťaž kategórie A
10.00 – 10.20 hod.: p r e s t á v k a
10.20 – 11.30 hod. : Súťaž kategórie B
11.30 – 11.50 hod.: p r e s t á v k a
11.50 – 13.00 hod. : Súťaž kategórie C

12.00 – 14.00 : priebežné podávanie obedov

14.00 Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien
14.30 Odborný seminár učiteľov

20. 3. 2018 – utorok - odchod účastníkov súťaže domov


 

Hnúšťanský akord 2016/2017

 
Vážení kolegovia, milí žiaci,

XIX. ročník Hnúšťanského akordu rozbiehame v čase, kedy Ján Valach je už držiteľom čestného titulu doctor honoris causa a do povedomia sa dostal aj filmový dokument Dr. Dušana Tótha z cyklu Portréty najúspešnejších Slovákov vo svete – Ján Valach. Priazni nášho rodáka sa súťažiaci HA tešia už od roku 1998, kedy sa hlavnou cenou zavŕšenia jednotlivých kôl stala Cena Prof. Jána Valacha. A tak ani tento rok neváhajte. Zapojte sa, zabojujte a získajte cenu osobnosti svetového mena! Propozície XIX. Ročníka, úlohy a zoznam jubilantov 2017 si môžete nájsť v prílohe. Váš záujem zapojiť sa do okresných kôl avizujte na e-maile: hnustanskyakord@gmail.com alebo gabriela.fussyova@gmail.com.

Tešíme sa na Vás!
 

Vyhodnotenie celoslovenského a medzinárodného kola vedomostnej súťaže žiakov ZUŠ v predmete HN

 
XIX. ročník vedomostnej súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord zavŕšilo celoslovenské a medzinárodné kolo, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 19. - 21. marca 2017 v spoločenskej sále MsKS Hnúšťa.
Účastníci sa začali schádzať v nedeľu poobede. V úvode stretnutia mladých teoretikov a ich vyučujúcich čakalo tradičné zahrievacie kolo v podobe súťaže o Titul MuMudr. a Cenu prof. Juraja Hatríka, ktoré sa v priebehu existencie tejto ojedinelej vedomostnej súťaže stalo neodmysliteľnou súčasťou Hnúšťanského akordu. Autori prof. Juraj Hatrík a PaedDr. Eva Čunderíková, PhD. tento rok pozornosť žiakov zamerali na prelúdiá J. S. Bacha, ku ktorým prof. J. Hatrík vytvoril Graffitti. Absolvovalo ho 6 družstiev. Titul MuMudr. získali družstvá zo ZUŠ Poprad (A, B), Vrbenského Bratislava (B) Sabinov (C), Sereď (C) a ZUŠ J. Haydna Galanta (B). Cenu prof. Juraja Hatríka získalo družstvo zo ZUŠ Sereď (C), ZUŠ J. Haydna Galanta (B) a ZUŠ Poprad (A).
Zaujímavú tvorivú aktivitu pod názvom Hudobná križovatka vytvorili prítomní žiaci pomocou orffových nástrojov v réžii Mgr.art. Zuzany Flamovej, ArtD.
Záver nedeľňajšieho popoludnia tento rok patril multižánrovému komornému zoskupeniu z Banskej Bystrice Invention Quartet, ktoré interpretuje dedikácie slovenských a zahraničných autorov. Koncert bol veľkým spestrením nedeľného podvečera už aj z toho dôvodu, že jedným z členov bola aj bývalá žiačka ZUŠ v Hnúšti – doc. Mgr.art. Eva Cáhová, ArtD., ktorá je dnes uznávanou koncertnou klaviristkou doma i v zahraničí a tiež vedúcou katedry klávesových nástrojov fakulty múzických umení Akadémie umení v B. Bystrici. Naši mladí teoretici, ich vyučujúci i hostia ocenili, že v tejto forme sprievodných akcií celoslovenského a medzinárodného kola súťaže sa pokračuje.
V pondelok ráno, 20. marca 2017 súťažiaci, učitelia, pozorovatelia a hostia zaplnili spoločenskú sálu kultúrneho domu. 120 zúčastnených privítal viceprimátor mesta PhDr. Roman Lebeda, riaditeľ ZUŠ v Hnúšti Mgr. Miroslav Bračo a koordinátorka súťaže Mgr. Gabriela Füssyová. Po slávnostnom otvorení zasadli za stoly družstvá kategórie A.
Súťaž prebiehala v 3 kategóriách podľa veku a ročníka súťažiacich a v každej kategórii museli zvládnuť otázky i úlohy zo 4 oblastí hudobnej náuky. Maximálny počet získateľných bodov bol 485. Úlohy riešené hravou formou hodnotila odborná komisia, ktorej predsedala PaedDr. Eva Čunderlíková, PhD – muzikológ a tajomníčka Asociácie učiteľov hudby na Slovensku z Bratislavy a členmi boli Doc. PaedDr. Marián Janek, PhD – vedúci katedry kultúry na PF UMB v Banskej Bystrici, Mgr.art Zuzana Flamová, ArtD – tajomníčka katedry hudby na VŠMU Bratislava, Mgr. Marta Pažická – učiteľka HN v ZUŠ Žilina a Mgr. Gabriela Fussyová – učiteľka HN v ZUŠ Hnúšťa.

Úlohy v štyroch oblastiach hudobnej náuky boli i tento rok pre žiakov charakteru vedomostného, percepčného i zábavného. Najmotivujúcejším prvkom pre súťažiacich je naďalej hravá forma overovania vedomostí (Tajomné bodky, Popoluška, Hra na pravdu, Kukučie vajíčko, Nie som amatér, Malý detektív, Nájdi ma... a pod.). Najväčší pokrok u žiakov je citeľný naďalej v transponovaní, rytmizácii pesničiek, sluchovej analýze a hudobnej predstavivosti. Hudobné ukážky - Na krídlach melódie boli zostavené z diel hudobných skladateľov, ktorí si v roku 2017 datujú jubileum životné alebo úmrtia. Takto bolo opäť možné venovať sa jubilantom podrobnejšie v priebehu celého školského roka.

V A kategórii za súťažné stoly zasadlo 6 družstiev. Výsledné poradie bolo nasledovné:
1. miesto: ZUŠ Tlmače Nitriansky kraj, 415 b (Mgr. R. Godová)
2. miesto: ZUŠ Krupina – Banskobystrický kraj, 360 b (Mgr. M. Jalšovská)
3. miesto: ZUŠ Poprad – Prešovský kraj, 355 b (G. Rošková)
4. miesto: ZUŠ Tvrdošín – Žilinský kraj, 330 b (Mgr. K. Zuberská)
5. miesto ZUŠ Michalovce – Košický kraj, 310 b (Mgr. B. Palfiová)
6. miesto ZUŠ Sládkovičovo – Trnavský kraj, 290 b (Mgr. J. Foríšková)

O napätie v sále sa postarali družstvá B kategórie, v ktorej sa prvé a druhé miesto určilo rozstrelom.
1. miesto: ZUŠ Levice Nitriansky kraj, 375 b (Mgr. E. Pankuličová)
2. miesto: ZUŠ Bratislava, Vrbenského – Bratislavský kraj, 370 b (PhDr. O. Duchová)
3. miesto: ZUŠ Galanta – Trnavský kraj, 350 b (Mgr. A. Takáčová)
4. miesto: ZUŠ Michalovce – Košický kraj, 325 b (A. Vargová)
5. miesto: ZUŠ Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, 315 b (Mgr. E. Čarnoká)
6. miesto: ZUŠ Poprad – Prešovský kraj, 305 b (G. Rošková)
ZUŠ Tvrdošín – Žilinský kraj, 305 b (Mgr. K.Zuberská)

Poradie družstiev C kategórie bolo tento rok nasledovné:
1. miesto: ZUŠ Krupina Banskobystrický kraj, 395 b (Mgr. M. Jalšovská)
2. miesto: ZUŠ Martin – Žilinský kraj, 375 b (PaedDr. G. Lepiešová)
3. miesto: ZUŠ Sereď – Trnavský kraj, 350 b (PaedDr. E. Siveková )
4. miesto: ZUŠ Šahy – Nitriansky kraj, 320 b (Mgr. G. Kanta)
5. miesto: ZUŠ Sabinov – Prešovský kraj, 310 b (Mgr. S. Džačovská)
6. miesto: ZUŠ Spišská Nová Ves – Košický kraj, 265 b (Mgr. S. Dvorský)

Medzinárodného kola súťaže sa z Českej republiky zúčastnilo družstvo A kategórie zo ZUŠ Praha. Nakoľko sa jednalo iba o jednu kategóriu, medzinárodné kolo sa uskutočnilo v termíne celoslovenského kola. Počas priebehu medzinárodného kola sa odborná komisia doplnila o ďalšiu členku - PhDr. Jiřinu Jiříčkovú.
Viťazom medzinárodného kola sa stalo družstvo zo ZUŠ Praha ČR (uč. PhDr. J. Jiříčková)

Záznam z priebehu celoslovenského a medzinárodného kola XIX.ročníka Hnúšťanského akordu je zverejnený na internetovej stránke: hnustansky-akord.info


Mgr. G. Füssyová, DiS.art
 
 

Celoslovenské a medzinárodné kolo Hnúšťanského akordu klope na dvere

 
Necelé tri týždne nás delia od zavŕšenia XIX. ročníka vedomostnej súťaže žiakov ZUŠ Hnúšťanský akord a my už dnes vieme, ktorí účastníci zo 16-tich základných umeleckých škôl celého Slovenska i susedných Čiech sa v nedeľu, 19. marca 2017, začnú schádzať.

O "zahrievacie kolo" sa tradične postarajú prof. Juraj Hatrík a muzikologička PaedDr. Eva Čunderlíková, PhD. So zaujímavým projektom pod názvom Hudobná križovatka nás oboznámi Mgr. art Zuzana Flamová, ArtD. a na záver nedeľňajšieho popoludnia účastníkov Hnúšťanského akordu príde pozdraviť komorné zoskupenie Invention Quartet z Banskej Bystrice, ktorého členkou je rodáčka z Hnúšte - vynikajúca klaviristka Eva Cahová.

V pondelok o Cenu Prof. Jána Valacha zabojujú trojčlenné družstvá v troch kategóriách zo ZUŠ Bratislava, Galanta, Krupina, Levice, Martin, Michalovce, Poprad, Rimavská Sobota, Sabinov, Sereď, Sládkovičovo, Spišská Nová Ves, Šahy, Tlmače, Tvrdošín a uskutoční sa aj medzinárodné kolo v A kategórii. S ktorým slovenským družstvom si pomerajú vedomosti žiaci zo ZUŠ Praha? Predsa s tým najšikovnejším!

Časový harmonogram :


19. 3. 2017 - nedeľa
14.00 - 15.30 hod.: Príchod účastníkov
15.30 - 17.00 hod.: S ú ť a ž o Titul MuMudr. a Cenu prof. J. Hatríka v spoločenskej sále MsKS
17.00 - 17.20 hod. : Hudobná križovatka
17.20 - 17.30 hod.: p r e s t á vk a
17.30 – 18.30 hod.: Koncert komorného zoskupenia z Banskej Bystrice Invention Quartet
18.30 hod.: V e č e r a v hoteli Robotnícky dom

20. 3. 2017 – pondelok

7.00 _ 8.00 hod. : R a ň a j k y
8.00 – 8.30 hod. : Prezentácia súťažiacich
8.30 – 8.45 hod. : Slávnostné otvorenie XIX. ročníka súťaže
8.45 – 10.00 hod. : Súťaž kategórie A
10.00 – 10.15 hod.: p r e s t á v k a
10.15 – 11.30 hod. : Súťaž kategórie B
11.30 – 11.45 hod.: p r e s t á v k a
11.45 – 12.30 hod. : Súťaž kategórie C

12.00 – 14.00 : priebežné podávanie obedov

13.00 – 14.15 hod.: Medzinárodné kolo
14,15 – 14.30 hod.: p r e s t á vk a
14.30 Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien

21. 3. 2017 – utorok - odchod účastníkov súťaže domov

Mgr. G. Füssyová
koordinátorka súťaže
 
Adventné predvianočné obdobie je už dlhých 19 rokov nie len obdobím, kedy sa žiaci tešia na Vianoce, ale aj časom, kedy po celom Slovensku prebiehajú okresné kolá vedomostnej súťaže Hnúšťanský akord. Nie je tomu ináč ani tento rok a družstvá ZUŠ nášho okresu sa stretli práve dnes,na Luciu. A tak dopoludnie prebiehalo v našej ZUŠ v znamení zdravého súťaženia, dobrej nálady i prekvapenia v podobe koncertu. Pre účastníkov súťaže i žiakov 2. - 4. ročníka zo ZUŠ Hnúšťa v rámci projektu Slovenské rozprávky a ľudové tradície v klavírnych dielach slovenských skladateľov ho pripravili Eva Cáhová, Ľuboš Kovačech, Alica Hancková a Marta Nemcová z Akadémie umení v Banskej Bystrici. Na krajskom kole náš okres budú reprezentovať družstvá A a B kategórie z Rimavskej Soboty a družstvo C kategórie z Hnúšte. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu dnešného dopoludnia a postupujúcim družstvám i touto cestou gratulujeme!
 
 

Hnúšťanský akord 2015/2016

 

Úspešné finále žiakov ZUŠ

 
V septembri 2014 sa žiaci ZUŠ na celom Slovensku a ich učitelia zapojili do XVII. ročníka vedomostnej súťaže z predmetu hudobná náuka Hnúšťanský akord. Absolvovaním okresných a krajských kôl v priebehu mesiacov december a február sa do celoslovenského kola postupne prebojovalo 20 družstiev 14-tich ZUŠ zo 7 krajov Slovenska...čítajte viac
 
 
 
 

Krajské kolá skončili

 
A je rozhodnuté. Celoslovenského kola XVII. ročníka vedomostnej súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord 2014/2015 sa zúčastnia víťazné družstvá krajských kôl, ktorými sú.. čítajte viac
 

Strieborné kvapky dažďa – strieborné kvapky šťastia

 
Dažďové kvapky po celý deň sprevádzali súťažné družstvá B a C kategórie našej školy na krajské kolo súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord, ktoré sa uskutočnilo v ZUŠ Nová Baňa.

Jedenásť trojčlenných družstiev zo siedmich základných umeleckých škôl sa 24. februára 2015 zišlo, aby zabojovali o postup na celoslovenské kolo. V príjemnom prostredí a dobrej atmosfére riešili úlohy, analyzovali sluchové zadania, lúštili osemsmerovky, skladali a transponovali pesničky a za správne odpovede získavali body potrebné na postup. Tentokrát šťastena stála v A kategórii pri družstve z Rimavskej Soboty, v B kategórii pri družstve z Krupinej a v C kategórii pri družstve z Hriňovej.

Naše družstvá sa získanými bodmi tento rok umiestnili na 2. miestach, k čomu im gratulujeme a zároveň ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu školy.Poďakovanie patrí aj RZ pri ZUŠ Hnúšťa a p. M. Murínčekovi za pohodlnú, bezproblémovú a bezpečnú dopravu.

Mgr. G. Füssyová foto: V. Radič