Hnúšťanský akord 2017/2018

 
Finále Hnúšťého akordu 2017/2018 rozhodlo o víťazoch


Jubilejný XX. ročník vedomostnej súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord zavŕšilo celoslovenské kolo, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 18. - 20. marca 2018 v spoločenskej sále MsKS Hnúšťa.
Účastníci sa začali schádzať v nedeľu poobede. V úvode stretnutia mladých teoretikov a ich vyučujúcich čakalo tradičné zahrievacie kolo v podobe súťaže o Titul . a Cenu prof. Juraja Hatríka. Po nej všetkých súťažiacich a hostí prišli pozdraviť pedagógovia a študenti Akadémie umení Banská Bystrica. Koncert bol opäť spestrením nedeľného popoludnia a žiasi mohli vypočuť diela pre saxofón, trúbku a priečne flauty.

Nedeľný večer patril tento rok vzácnym hosťom, ktorí sa zaslúžili o zrod a rozvoj súťaže a tiež o každoročné zabezpečenie i nerušený priebeh celoslovenských a medzinárodných kôl. Hostí privítal primátor mesta Mgr. Michal Bagačka a riaditeľ ZUŠ v Hnúšti Mgr. Miroslav Bračo. Pri príležitosti jubilea 20 rokov od zaradenia súťaže do súťaží MŠVVaŠ SR boli udelené Ďakovné listy Dr.h.c. Prof. Jánovi Valachovi, Mgr. Michalovi Bagačkovi, Ing. Jozefovi Kolesárovi, Mgr. Marte Jurčovej, PaedDr. Jánovi Palkovičovi, Mgr. Gabriele Füssyovej, DiS.art, PaedDr. Eve Čunderlíkovej, PhD., Doc. PaedDr. Mariánovi Janekovi, PhD., Mgr.art Zuzane Flamovej, ArtD., Mgr. Marte Pažickej, Ružene Droppovej, prof. Jurajovi Hatríkovi, Mgr. Martinovi Pliešovskému, Ing. Pavlovi Košarníkovi, Jaroslavovi Obrtancovi, Edine Füssyovej, Mgr. Diane Vojenčiakovej, Jaroslavovi Piliarikovi, Petrovi Majorošovi, DiS.art, Alene Bálintovej, Imrichovi Garlátymu a kolektívu hotela Robotnícky dom.

V pondelok ráno, 19. marca 2018 súťažiaci, učitelia, pozorovatelia a hostia zaplnili spoločenskú sálu kultúrneho domu. 122 zúčastnených privítal primátor mesta a poslanec NR SR Mgr. Michal Bagačka, riaditeľ ZUŠ v Hnúšti Mgr. Miroslav Bračo a autorka súťaže Mgr. Gabriela Füssyová. V rámci slávnostného otvorenia zástupca MŠVVaŠ SR odovzdal Ďakovné listy Ministerstva školstva SR pre Jána Valacha, Michala Bagačku, Gabrielu Füssyovú, Jána Palkoviča, Evu Čunderlíkovú a Juraja Hatríka. Po slávnostnom otvorení zasadli za stoly družstvá kategórie A.
Súťaž prebiehala v 3 kategóriách podľa veku a ročníka súťažiacich a v každej kategórii museli zvládnuť otázky i úlohy zo 4 oblastí hudobnej náuky. Maximálny počet získateľných bodov bol 465. Úlohy riešené hravou formou hodnotila odborná komisia v zložení PaedDr. Eva Čunderlíková, PhD., Doc. PaedDr. Marián Janek, PhD., Mgr.art Zuzana Flamová, ArtD., Marta Pažická, Mgr. Gabriela Füssyová a Ružena Droppová.

Úlohy v štyroch oblastiach hudobnej náuky boli i tento rok pre žiakov charakteru vedomostného, percepčého i zábavného. Najmotivujúcejším prvkom pre súťžiacich je naďhravá forma overovania vedomostí.

V A kategórii od začiatku boli družstvá zo ZUŠ Poprad, Krupina a Sereď tesne bodovo pri sebe, nakoniec poradie zostalo nasledovné:
1. miesto: ZUŠ Poprad – Prešovský kraj, 430 b (Mgr. Gabriela Leštachová Rošková)
2. miesto: ZUŠ Krupina – Banskobystrický kraj, 395 b (Mgr. Monika Jalšovská)
3. miesto: ZUŠ Sereď – Trnavský kraj, 375 b (Mgr. Magda Vrábelová)
4. miesto: ZUŠ Tvrdošín – Žilinský kraj, 350 b (Mgr. Katarína Zuberská)
5. miesto: ZUŠ Bratislava, sv.Cecílie – Bratislavský kraj, 325 b (Mgr. J. Majerníčeková)
6. miesto: ZUŠ Spišská Nová Ves – Košický kraj, 300 b (PhDr.Alexandra Schmidtová)
7. miesto: ZUŠ Šahy – Nitriansky kraj, 265 b (Mgr. Gabriel Kanta)

O napätie v sále sa postarali družstvá B kategórie, v ktorej sa uskutočnili rozstrely medzi 3. a 4. a aj medzi 1. a 2. miestom. Silne vyrovnané družstvá sa napokon umiestnili nasledovne:
1. miesto: ZUŠ Poprad – Prešovský kraj, 371 b (Mgr. Gabriela Leštachová Rošková)
2. miesto: ZUŠ Tvrdošín – Žilinský kraj, 370 b (Mgr. Katarína Zuberská))
3. miesto: ZUŠ Tlmače – Nitriansky kraj, 361 b (Mgr. Renáta Godová)
4. miesto: ZUŠ Michalovce - Košický kraj, 360 b (Anetta Vargová)
5. miesto: ZUŠ Galanta – Trnavský kraj, 315 b (Mgr. Anna Takáčová)
6. miesto: ZUŠ Krupina – Banskobystrický kraj, 300 b (Mgr. Monika Jalšovská)

Maximálny počet bodov 465 sa nepodarilo získať ani jednému družstvu, zato 360 bodov stačilo žiakom C kategórie zo ZUŠ Hnúšťa a Sabinov, aby sa postarali o napätie v sále, pretože až 2 rozstrely rozhodli o tom, že najvyššie ocenenie tejto súťaže – Cena Dr.h.c. Prof. Jána Valacha ostáva v Hnúšti.
1. miesto: ZUŠ Hnúšťa – Banskobystrický kraj, 361 b (Mgr. G. Füssyová)
2. miesto: ZUŠ Sabinov – Prešovský kraj, 360 b (Mgr. S. Džačovská)
3. miesto: ZUŠ Spišská Nová Ves – Košický kraj, 350 b (Mgr. S. Dvorský)
4. miesto: ZUŠ Levice – Nitriansky kraj, 335 b (Mgr. Eva Pankuličová)
5. miesto: ZUŠ Bratislava, Vrbenského – Bratislavský kraj, 330 b (PhDr. Oľga Duchová)
6. miesto: ZUŠ Trstená – Žilinský kraj, 270 b (Mgr. Zuzana Kolejáková)
7. miesto: ZUŠ Sládkovičovo – Trnavský kraj, 200 b (Mgr. Jana Foríšková)

Do súťaže sa ZUŠ z Českej republiky síce zapojili, ale v čase celoslovenského a tiež termínu medzinárodného kola sa partnerské školy pripravovali na návštevu v Šanghaji a hudobnú olympiádu v Talline. Naše nominované družstvá z Krupiny a Levíc (víťazi XIX. ročníka HA) tento rok nomináciu nevyužili a hudobnej olympiády sa nezúčastnia z rôznych dôvodov. Najbližšia nominácia sa uskutoční v roku2019.

Mgr. G. Füssyová, DiS.art
Milí akorďáci,

vstupujeme do mesiaca február, kedy v jednotlivých krajoch prebehnú krajské kolá súťaže Hnúšťanský akord a družstvá umiestnené na 1. miestach postúpia na celoslovenské kolo. Uskutoční sa v dňoch 18. - 20. marca 2018 v Hnúšti a už teraz sa môžete tešiť na hostí XX. ročníka, ktorými budú študenti a pedagógovia Akadémie umení v Banskej Bystrici, Juraj Hatrík, Eva Čunderlíková a Zuzana Flamová.

Krajské kolá skončili

A je rozhodnuté. Celoslovenského kola jubilejného XX. ročníka vedomostnej súťaže žiakov ZUŠ
v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord 2017/2018 sa zúčastnia víťazné družstvá krajských kôl, ktorými sú:

A kategória
Bratislavský kraj – ZUŠ sv. Cecílie, Bratislava
Nitriansky kraj – ZUŠ Šahy
Trnavský kraj - ZUŠ J. Fischera-Kvetoňa, Sereď
Žilinský kraj – ZUŠ Tvrdošín
Banskobystrický kraj – ZUŠ Krupina
Prešovský kraj – ZUŠ Poprad
Košický kraj – ZUŠ Spišská Nová Ves

B kategória
Trnavský kraj - ZUŠ J. Haydna, Galanta
Nitriansky kraj – ZUŠ Tlmače
Žilinský kraj – ZUŠ Tvrdošín
Banskobystrický kraj – ZUŠ Krupina
Prešovský kraj – ZUŠ Poprad
Košický kraj – ZUŠ Michalovce

C kategória
Bratislavský kraj – ZUŠ Vrbenského, Bratislava
Trnavský kraj - ZUŠ Sládkovičovo
Nitriansky kraj – ZUŠ Levice
Žilinský kraj – ZUŠ Trstená
Banskobystrický kraj – ZUŠ Hnúšťa
Prešovský kraj – ZUŠ Sabinov
Košický kraj – ZUŠ Spišská Nová Ves

Celoslovenské kolo sa uskutoční 18. - 20. marca 2018 v Hnúšti. Všetkým víťazom krajských kôl gratulujeme k postupu a tešíme sa na ich príchod do rodného mestečka Jána Valacha, sponzora hlavnej ceny súťaže Hnúšťanský akord.

Mgr. Gabriela Füssyová, DiS.artPREDBEŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM CELOSLOVENSKÉHO KOLA:


18. 3. 2018 - nedeľa
14.00 - 15.30 hod.: Príchod účastníkov
15.30 - 17.00 hod.: S ú ť a ž o Titul MuMudr. a Cenu prof. J. Hatríka v spoločenskej sále MsKS
(prof. Juraj Hatrík, PaedDr. Eva Čunderlíková, PhD. a Mgr. art. Zuzana Flamová, ArtD. )
17.00 – 18.00 hod.: Koncert študentov a pedagógov Akadémie umení Banská Bystrica
18.00 hod.: V e č e r a v hoteli Robotnícky dom

19. 1. 2018 – pondelok
7.00 _ 8.00 hod. : R a ň a j k y
8.00 – 8.30 hod. : Prezentácia súťažiacich
8.30 – 8.50 hod. : Slávnostné otvorenie XX. ročníka súťaže
8.50 – 10.00 hod. : Súťaž kategórie A
10.00 – 10.20 hod.: p r e s t á v k a
10.20 – 11.30 hod. : Súťaž kategórie B
11.30 – 11.50 hod.: p r e s t á v k a
11.50 – 13.00 hod. : Súťaž kategórie C

12.00 – 14.00 : priebežné podávanie obedov

14.00 Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien
14.30 Odborný seminár učiteľov

20. 3. 2018 – utorok - odchod účastníkov súťaže domov